Готові роботи
Виробництво термостійкого скла

Виробництво термостійкого скла (ID:237095)

ПредметТехнічні науки
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 27
Зміст Вступ 1. Асортимент продукції та вимоги НТД. 2. Хімічний склад термостійкого скла 3. Особливості технології з наведенням технологічних параметрів 4. Дефекти готових виробів 5. Розрахунок складу шихти 6. Список використаної літератури
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
Вступ Історія виробів зі скла триває вже близько п’яти тисяч років. Завдяки своїй аморфній структурі скло має ряд властивостей, недосяжних для інших матеріалів: прозорість і блиск, твердість, екологічність, гігієнічність. Постійно зростаюча потреба в скловиробах різного призначення викликає необхідність випуску продукції скляної промисловості при підвищенні її якості. Сьогодні скло є незамінним матеріалом в промисловості, будівництві, виробництві техніки, посуду. Властивості скла навчились використовувати навіть в умовах, традиційно несумісних з його застосуванням. Спеціальні склади і заходи при виробництві скла дозволяють нівелювати його недоліки: крихкість та низьку теплостійкість. 6. Список використаної літератури 1. Дуброво С.К. Стекло для лабораторных изделий и химической аппаратуры — М.: Наука, 1965. — 111 c. 2. Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 : Технологічні розрахунки в хімічних технологіях тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів / Л. Л. Брагіна [та ін.] ; ред. М. І. Рищенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2012. — 332 с. 3. Химическая технология стекла и ситаллов [Текст]: учебник / ред. Н. М. Павлушкин. - М. : Стройиздат, 1983. - 432 с. 4. Технология стекла [Текст] : учебник / И. И. Китайгородский [и др.] ; общ. ред. И. И. Китайгородский. - 3-е изд., перераб. - Москва : Госстройиздат, 1961. - 624 с. 5. Гулоян Ю.А., Голозубов О.А. Справочник молодого рабочего по производству и обработке стекла и стеклоизделий. Москва, "Высшая школа", 1989 6. Матвеев М. А. Расчеты по технологии стекла [Текст]: учебник / М. А. Матвеев, Б. А. Клейменов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; Л. : Гизлегпром, 1938. - 411 с. 7. Бобкова Нинель Мироновна. Общая технология силикатов [Текст] : учебник / Н. М. Бобкова, Е. М. Дятлова, Т. С. Куницкая ; общ. ред. Н. М. Бобкова. - Минск : Вышэйш. шк., 1987. - 288 с. : рис., табл. - 1.10 р.ГРНТИ 8. Нациевский Ю. Д. Справочник по строительным материалам и изделиям: Керамика. Стекло. Древесина. Пластмассы. Краски [Текст] / Ю. Д. Нациевский, В. П. Хоменко, В. В. Беглецов. - К. : Будивэльнык, 1990. – 144

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет