Готові роботи
Розроблення плану НАССР для виробництва напоїв

Розроблення плану НАССР для виробництва напоїв (ID:286986)

РозділТехніка та технології
Тип роботи курсова
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 63
Зміст ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЯК ГАРАНТ ВИРОБНИЦТВА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ 5 1.1. Аналіз системи НАССР у безалкогольній промисловості. 5 1.2. Методологія розроблення системи НAССР 12 РОЗДІЛ 2. РОЗРОБЛЕННЯ БЛОК-СХЕМИ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАПОЮ 19 2.1. Опис технологічного процесу виробництва енергетичного напою «Non Stop. Original». 19 2.2. Способи надходження сировини на підприємство. 24 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАПОЮ 26 РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАПОЮ «Non Stop. Original» НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ НАССР 34 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
Ціна(грн.) 250
Зразок роботи:
Для виготовлення якісного напою використовують перевірену сировину та матеріали, які мають відповідати вимогам нормативних документів. Перелік сировини та матеріалів , які використовують для виготовлення безпечного енергетичного напою наведено у Додатку 2. При виробництві на всіх стадіях присутні чинники, які несуть потенційну небезпеку для кінцевого продукту, які в подальшому мають негативний вплив на здоров’я та життя споживачів. Визначення небезпечних факторів при виробництві напою зображено у Додатку 3. Після визначення небезпечних факторі було здійснено ідентифікацію небезпек. Ідентифікація небезпек - процес розпізнавання образу небезпек, встановлення можливих причин, простору, часових координат, ймовірності прояву величини і наслідків небезпеки. В основі небезпеки можуть лежати не поодинокі фактори, а їх сукупність. Для повної ідентифікації необхідно володіти інформацією про наслідки небезпеки, тобто про ступінь тієї шкоди, яка може бути заподіяна тим чи іншим фактором. Одразу після проведення ідентифікації небезпечних факторів проводять їх аналіз, встановлюються причини та частота виникнення, тяжкість та визначають заходи, які б могли усунити або зменшити вплив небезпечних факторів. Аналіз ідентифікованих небезпечних чинників представлено у додатку 4. Використовуючи «дерево рішень» для кожного параметру та етапу технологічного процесу і таким чином визначає, які з потенційно небезпечних чинників є критичними точками контролю. Визначення критичних точок контролю наведено у додатку 5. Аналіз операційних програм-передумов наведено у додатку 6. Використовуючи результати вищезазначених таблиць складаємо план НАССР. План НАССР для енергетичного напою на основі проведених досліджень наведено у додатку 7.

Замовлення

Замовлення