Готові роботи
Аналіз асортименту і якості металевого посуду

Аналіз асортименту і якості металевого посуду (ID:140924)

РозділТоварознавство
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 44
Зміст Вступ 1. Теоретичні основи виробництва металевого посуду 1.1. Поняття про металевий посуд 1.2. Класифікація металевого посуду 1.3. Характеристика чинників, що формують металевий посуд 2. Аналіз асортименту та якості металевого посуду 2.1. Характеристика економічної діяльності ТОВ «Світ посуду» 2.2. Порівняльна характеристика металевого посуду, що реалізується в магазині «Світ посуду» 2.3. Аналіз асортименту та якості металевого посуду, який пропонує магазин «Світ посуду» 3. Шляхи удосконалення асортименту металевого посуду Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки
Ціна(грн.) 200
Зразок роботи:
Актуальність вибраної теми полягає в наступному. В умовах ринку торгова діяльність повинна здійснюватися за принципом самофінансування і саморозвитку. Це припускає, що головною метою фінансово-господарської діяльності будь-якої комерційної організації має бути прибуток. У зв'язку з цим необхідно звернути увагу на проблему формування асортименту металевого посуду марок BergHOFF, Вінзер, Пашабахче, Цептер, Маестро та ін., для того, щоб приблизно спрогнозувати і збільшити прибуток. Такий акцент надзвичайно важливий для об'єктивної оцінки діяльності підприємства з позиції усіх зацікавлених суб'єктів ринкових стосунків. Метою цієї курсової роботи є, проведення аналізу асортименту і якості металевого посуду. Для цього в ході виконання роботи вирішуються наступні завдання: 1. Аналізується сучасний стан ринку металевого посуду. 2. Формування споживних властивостей металевого посуду. 3. Розглядаються споживні властивості металевого посуду. 4. Розглядається класифікація і характеристика асортименту металевого посуду. 5. Вивчаються вимоги, що пред'являються до якості металевого посуду. 6. Вивчається асортимент та якість металевого посуду, що виробляється та реалізується в магазині «Світ посуду». Об’єкт дослідження – металевий посуд від різних виробників, що надходять у магазин «Світ посуду». Предмет дослідження – аналіз асортименту та якості металевого посуду.
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення