Готові роботи
АСОРТИМЕНТ ТА ЯКІСТЬ ХАЛВИ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

АСОРТИМЕНТ ТА ЯКІСТЬ ХАЛВИ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ (ID:237083)

ПредметТоварознавство
Тип роботи курсова
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 40
Зміст Вступ 1. Огляд літератури 1.1 Виробництво і споживання халви 1.2 Споживчі властивості і формування якості халви в процесі виробництва 1.3 Сучасний асортимент халви 1.4 Вимоги до якості, способи виявлення фальсифікації халви. Пакування, маркування 2. Дослідна частина 2.1 Об’єкти і методи дослідження 2.2 Аналіз асортименту халви, що реалізується в роздрібно торгівельній мережі (на прикладі супермаркету «Велмарт») 2.3 Дослідження якості халви за органолептичними і фізико-хімічними показниками 2.4 Визначення категорії якості халви за баловою оцінкою Висновки і пропозиції Перелік використаних джерел Додатки
Ціна(грн.) 75
Зразок роботи:
ВСТУП Кондитерські вироби є групою харчових продуктів широкого асортименту, які споживаються майже усім населенням. Ринок кондитерських виробів - один з найбільш розвинутих у вітчизняній харчовій промисловості. Тоді як харчова продукція загалом є галуззю, що орієнтована на задоволення базових потреб людини, кондитерська галузь у складі харчової промисловості більше орієнтована на задоволення додаткових потреб споживача. Проте, за оцінкою дослідників, кондитерська галузь показує низький рівень вразливості до негативних спадів в економіці країни та світу в цілому. Виробництво кондитерських виробів стрімко розвивається та має достатню конкурентоздатність продукції як на міжнародному ринку, так і на внутрішньому ринку. Таким чином, важливого значення набувають проблеми покращення якості та безпечності продукції, її органолептичних показників, удосконалення технології виробництва, розширення асортименту, розроблення технології кондитерських виробів поліпшених споживчих властивостей.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет