Готові роботи
"Рекреаційні ресурси Туреччини, їх оцінка, проблеми та перспективи використання"

"Рекреаційні ресурси Туреччини, їх оцінка, проблеми та перспективи використання" (ID:149261)

РозділТуризм
Тип роботи курсова
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 22
Зміст Зміст Вступ РОЗДІЛ 1.Теоретичні підходи до дослідження рекреаційних ресурсів 1.1.Поняття рекреаційних ресурсів в працях вітчизняних вчених 1.2. Функціональна різноманітність рекреаційних ресурсів Розділ 2. Рекреаційні ресурси Туреччини. Їх оцінка, проблеми та перспективи використання 2.1. Види рекреаційних ресурсів Туреччини 2.2. Основні тенденції використання рекреаційних ресурсів 2.3. Проблеми та перспективи використання рекреаційних ресурсів Туреччини Висновки Список використаних джерел
Ціна(грн.) 350
Зразок роботи:
Вступ Актуальність теми. На сьогоднішній день Туреччина у багатьох відносинах є унікальною країною. Їй вдалося продемонструвати чергове «чудо» в економічній сфері. Піднявши свою економіку на основі досить твердої патерналістичної політики, Туреччина сьогодні отримала статус держави, що розвиваються найбільш швидкими темпами, стійко підвищує рівень національної конкурентоздатністі й часто згадується поряд із східно-азіатськими «новими економічними драконами». Необхідність в праці й відпочинку, відновлення здоров’я, психічних сил – найголовніші потреби людини, які забезпечують діяльність його організму. Рекреація знімає емоційну напруженість, він є багатофункціональним і індивідуальним для кожної людини. Саме тому розвиток рекреаційної діяльності в сучасному світі є невід’ємним фактором розширеного відтворення фізичних, інтелектуальних та емоційних сил людини. Метою моєї курсової роботи є рекреаційні ресурси Туреччини, їх оцінка, проблеми та перспективи використання. Об'єктом в курсовій роботі є рекреаційні ресурси Туреччини. Предметом в роботі є оцінка, проблеми та перспективи використання рекреаційних ресурсів Туреччини. Завданнями даної курсової роботи є: визначити та дослідити основні передумови розвитку рекреаційних ресурсів Туреччини. Основними методами дослідження є: статистичні, картографічні.

Замовлення

Замовлення