Готові роботи
1.Скласти узагальнюючу таблицю „Класифікація туризму за М.П. Кричало”. 2.Визначити кваліфікаційні вимоги до основних посад працівників туристичної індустрії

1.Скласти узагальнюючу таблицю „Класифікація туризму за М.П. Кричало”. 2.Визначити кваліфікаційні вимоги до основних посад працівників туристичної індустрії (ID:179688)

ПредметТуризм
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 12
Зміст Зміст Вступ 1.Скласти узагальнюючу таблицю „Класифікація туризму за М.П. Кричало” 2.Визначити кваліфікаційні вимоги до основних посад працівників туристичної індустрії Висновок Список використаної літератури
Ціна(грн.) 85
Зразок роботи:
1.Скласти узагальнюючу таблицю „Класифікація туризму за М.П. Кричало” Незважаючи на те, що перший період української історіографії з туризму розпочинається з 1991 р., звернемо увагу на працю Н. П. Крачила «Основи туризмознавства» [8], яка вийшла друком у Києві в 1980 р. і є фактично першим дослідженням з туризмознавства. У ній подано масштабну характеристику туризму як активної й невимушеної форми спілкування людей, що сприяє зміцненню миру і взаєморозуміння між народами; ознайомленню з культурою 156 інших народів; глибокому пізнанню навколишнього світу, поєднанню відпочинку й оздоровлення. У праці детально розглянуто питання класифікації туризму, його територіальної структури, проблеми підготовки кадрів та охорони рекреаційних ресурсів. 90-ті рр. ХХ ст. стали переломними для України. Відбулися кардинальні зміни в житті суспільства. Розпочалося систематичне дослідження туристичної діяльності. Туризм, дозвілля, подорожі, рекреаційна діяльність стали предметом теоретичного осмислення вітчизняних управлінців, соціологів, економістів, філософів, істориків та географів. У цей період важливого значення набувають питання краєзнавства. Виходять друком праці, в яких розглядаються загальні теоретичні питання туристичного краєзнавства: взаємозв’язку краєзнавства з туристичною діяльністю, впливу останньої на стан збереження історико-культурної спадщини, формування на її основі якісного туристичного продукту з метою всесторннього ознайомлення вітчизняних та іноземних туристів з багатою історико-культурною спадщиною України [1, с. 48].
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет