Готові роботи
Космічний лазерний зв'язок

Космічний лазерний зв'язок (ID:275704)

РозділФізика
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 75
Зміст 1. Введение 2. Ход работы 2.1. Обзор систем лазерной связи 2.1.1. Системы атмосферной лазерной связи 2.1.2. Системы лазерной связи «земля-орбита» 2.1.3. Системы ближней космической лазерной связи 2.1.4. Системы дальней космической лазерной связи 2.2. Описание и требуемые технические характеристики систем связи НОО-ГСО 2.3. Выбор элементной базы 2.3.1. Анализ характеристик фотоприемников 2.3.2. Анализ характеристик лазеров 2.3.3. Выбор длин волн приемника и передатчика 2.3.4. Анализ характеристик интерференционных фильтров 2.4. Синтез структурной схемы 2.5. Расчет параметров оптической системы 2.5.1. Оценка требуемой полосы пропускания фильтра 2.5.2. Расчет чувствительности приемника 2.5.3. Расчет мощности излучения передатчика 2.5.4. Расчет апертур приемопередающего тракта 2.6. Оценка параметров следящей системы 2.7. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 2.7.1. Безопасность труда при работе с источниками лазерного облучения 2.7.2. Оценка опасности системы лазерной связи для населения 2.8. Оценка технико-экономических показателей 3. Выводы и заключение План на русском, но в работе на на украинском.
Ціна(грн.) 3500
Зразок роботи:
2.3. Вибір елементної бази 2.3.1. Аналіз характеристик фотоприймачів Фотоприймачі - пристрої для перетворення сигналів електромагнітного випромінювання в електричний сигнал. Існують різні типи фотоприймачів, в яких використовуються речовини в різних агрегатних станах. Разом з одноелементними приймачами існують багатоелементні приймачі, з окремими приймальними елементами, дискретно або безперервно розподіленими по поверхні. Робота фотоприймачів базується на фотоелектричному ефекті, тому найширша класифікація фотоприймачів може бути побудована за типом фотоефекту: - зовнішній: фотоелементи та фотоелектронні помножувачі; - внутрішній: твердотільні приймачі (фотодіоди). Фотоприймачі на зовнішньому фотоефекті є електровакуумними приладами та у галузі зв’язку на сьогодення повністю витиснуті твердотільними. Фотодіоди зазвичай конструюються з одного з трьох матеріалів: кремнію, германію або InGaAs. Розглядається використання інших матеріалів (GaAlAs, GaAs, InGaAs і InP). Усі ці матеріали мають різні властивості і одна з найістотніших відмінностей - спектральна чутливість (Малюнок 13).

Замовлення

Замовлення