Готові роботи
Опитувальник на тему "Смисловий універсум"

Опитувальник на тему "Смисловий універсум" (ID:68213)

ПредметФілософія
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 4
Зміст 1. Що розуміється під смисловим універсумом? 2. Яке значення має духовність для смислового універсаму? 3. Назвіть функції духовних цінностей в контексті смислового універсуму? 4. Розкрийте сутність життєвого світу людини? 5. Назвіть головні способи обґрунтування смислового універсуму людини? Тести 1. Що позначає категорія смиловий універсум а) динамічність і тотальність зв'язків і відносин усіх реальностей суб'єкта, свідомість якого переміщається з однієї з них в іншу; б) утворення людських рас та нормальні варіації фізичної будови людини; в) культура людського мислення, вироблення критичної неупередженої позиції у міжіндивідуальних та соціально-культурних діалогах. 2. Визначте поняття історичного процесу в контексті смилового універсаму а) дроблення Буття і Менталітету на все більш проявлені і об'єктивні форми існування; б) послідовність явищ, що пов'язані між собою причинними або структурно-функціональними залежностями; в) сукупність ідей, поглядів, теорій, соціальних почуттів, звичок і звичаїв людей, що відображають суспільне буття. 3. Що є вищим ієрархом серед життєвих світів людини а) світ повсякденного життя з її принципами "тут і зараз" і "віч-на-віч"; б) єдність природної та суспільної дійсності, зумовленої практичною діяльністю; в) цілісна система, яка розвивається в діалектичній єдності природи і суспільства. 4. Назвіть фундаментальні властивості світу а) об’єктивність, абстрактність, історичність; б) абсолютність, вічність, непорушність; в) цілісність, саморозвиток, конкретна всезагальність. 5. Для чого служать комунікативні зв'язки між світами людини а) такі зв'язки забезпечують еталонність емоційної атмосфери групи для особистості і її задоволеність цією атмосферою; б) такі зв'язки забезпечують внутрішню цілісність людини і чіткість контурів очікуваних від неї дій (передбачуваність поведінки і дій) в умовах взаємодії; в) такі зв'язки забезпечують підвищення еталонності людини, підкреслене дотримання норм, цінностей, традицій в екстремальних умовах.
Ціна(грн.) 25

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет