Готові роботи
Контрольна робота з дисципліни "Фінанси" (Варіант 14)

Контрольна робота з дисципліни "Фінанси" (Варіант 14) (ID:126674)

ПредметФінанси
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 19
Зміст ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.Функції фінансів(14) 2.Охарактеризуйте видатки та кредитування загального фонду Державного бюджету України(44). 3.Охарактеризуйте соціально-економічну сутність, об'єктивну необхідність і роль майнового та особистого страхування у забезпеченні безперервності суспільного виробництва (74). 4.Чим зумовлена необхідність державного регулювання ринку цінних паперів і якими методами воно здійснюється в Україні?(104) ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Задача 14 Власник облігації номіналом 1000 грн. при 20% річних продав папір через 146 днів після чергового «процентного» дня. Визначити, який купонний дохід дістанеться продавцю. Задача 44 Розрахувати балансову (книжкову) вартість акщї підприємства, якщо відомі наступні показники його діяльності: (грн) 1. залишкова вартість основних засобів (ОЗ) - 3000 2. запаси та витрати (З) -1000 3. довгострокові фінансові вкладення (ДВ) - 500 4. грошові кошти, розрахунки та інші активи (КР) - 2000 5. довгострокові кредити банків (ДК) - 50 6. короткострокові кредити (КК) - 1500 7. незавершені капіталовкладення (НК) - 1000 8. кількість випущених акцій (штук) (К) - 1000 Визначити балансову вартість простих акцій, якщо відомо, що привілейовані акції випущені в кількості 8% від кількості випущених акцій, а номінал акції дорівнює - 0,5грн. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет