Готові роботи
ЄУФІМБ, варіант №54, Міжнародні фінанси, №2054

ЄУФІМБ, варіант №54, Міжнародні фінанси, №2054 (ID:14852)

РозділФінанси
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2008
Кількість сторінок 23
Зміст Форми і види міжнародного кредиту Тестове завдання № 5 1. Облігації "міні-макс" відносяться до: 1. Єврооблігацій з фіксованою ставкою 2. Єврооблігацій з плаваючою ставкою 3. Облігацій, гарантованих іпотекою 2. Облігації з фіксованою верхньою межею належать до: 1. Єврооблігацій з фіксованою ставкою 2. Єврооблігацій з плаваючою ставкою 3. Інших видів міжнародних облігацій 3. Як називається операція купівлі зобов'язань, погашення яких припадає на віддалений час в майбутньому і які виникли в процесі постачання товарів чи послуг завжди без обороту на будь-якого попереднього боржника ? 1. Факторинг 2. Франчайзинг 3. Форфейтинг 4. У якому випадку відбувається подорожания національної валюти: 1. Коли валютний курс визначений методом прямого котирування знижується. 2. Коли валютний курс визначений методом прямого котирування зростає. 3. Коли валютний курс визначений методом непрямого котирування знижується. 4. Коли валютний курс визначений методом непрямого котирування зростає. 5. Номінальний ефективний обмінний курс це: 1. Номінальний валютний курс, який показує усереднену динаміку руху курсу національної валюти по відношенню до декількох валют. 2. Співвідношення між національною валютою і валютами інших країн, зваженим у відповідності з питомою вагою цих країн у валютних операціях даної країни. 3. Реальний валютний курс, який показує співвідношення між двома валютами з поправкою на темп інфляції в обох країнах. 6. Реальний ефективний валютний курс це: 1. Номінальний ефективний валютний курс, зкоригований на зміну рівня цін в цих країнах. 2. Реальний валютний курс даної країни по відношенню до валюти країн основних торгівельних партнерів. 3. Номінальний валютний курс зкоригований на відносний рівень цін у своїй країні і в тій країні, до валюти якої котирується національна валюта. Тестове завдання № 13 1. Необхідними умовами перетворення певного регіону у міжнародний фінансовий центр є: 1 .членство в Міжнародному валютному фонді; 2 .відносна стабільність політичного режиму; 3 .зручне географічне становище; 4 .помірне оподаткування; 5 .дотримання певних макроекономічних показників 2. Основними рисами офшорних центрів є: 1 .зручне географічне становище; 2 .політична і економічна стабільність в країні; 3 .наявність людського капіталу, який вільно володіє спеціальними фінансовими знаннями в результаті постійного навчання і перепідготовки; 4 .гарантія суворої фінансової та банківської таємниці; 5 .виконання індивідуальних потреб інвестора 3. До особливих вимог клієнтів офшорних центрів відносять: 1 .відсутність валютних обмежень; 2 .зручна правова система; 3 .можливість купівлі нерухомості; 4 .послуги професійних радників; 5 .добре мовне обслуговування з боку перекладачів 4. З точки зору специфіки різноманітних вигод і переваг для різних категорій платників податків офшорні зони поділяються на: 1.країни, які не обкладають своїх резидентів виключно загальнодержавними податками і зборами; 2 .країни, які не обкладають своїх резидентів виключно місцевими податками і зборами; 3 .країни, які не обкладають своїх резидентів ніякими податками; 4 .країни, які обкладають податками лише доходи, які надходять з-за кордону; 5 .країни, які обкладають податками лише доходи, отримані в даній країні 5.Виділяють такі основні категорії використання офшорних центрів: 1 .використання центрів з метою шахрайства; 2 .використання центрів в процесі реалізації міжнародного податкового планування: 3 .використання центрів без будь-яких мотивацій фіскального характеру; 4 .вірні варіанти а) і б); 5 .вірні варіанти а) і в); 6 .вірні варіанти б) і в) 6. На стан міжнародних розрахунків впливають такі основні фактори: 1 .фінансовий стан підприємств; 2 .економічні та політичні відносини між країнами; 3 .рейтинг, присвоєний відповідному підприємству; 4 .стан платіжних балансів країн; 5 .валютне законодавство Задача № 7 1. Розрахуйте абсолютну та відносну маржу використовуючи наступні дані: Курс купівлі валюти 5,36 грн/дол. Курс продажу валюти 5,3 грн/дол. Задача № 8 Країна Кількість годин, необхідних для виготовлення одиниці товару Товар X Товар У А 1 2 В 3 4 Визначити: 1. Яка країна має порівняльну перевагу в товарі X 2. Яка країна має порівняльну перевагу в товарі У Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення