Готові роботи

Фінанси (ID:27252)

ПредметФінанси
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 3
Зміст Задача Прийнято рішення реорганізувати акціонерне товариство А, приєднавши його до акціонерного товариства Б. Відношення, згідно з яким обмінюються корпоративні права в разі приєднання 2:3. Як доплату до корпоративних прав, акціонерне товариство Б виплачує на користь акціонерів товариства А компенсацію в сумі 5 грн. за кожну акцію номінальною вартістю 100 грн. Скласти баланс акціонерного товариства Б після приєднання до нього акціонерного товариства А, якщо баланси обох підприємств до приєднання мали вигляд: Баланс акціонерного товариства А до реорганізації, тис.грн Актив Сума Пасив. Сума 1. Основні засоби 2. Запаси і витрати 3. Дебіторська заборгованість 4. Грошові кошти 10 1. Статутний фонд 2. Додатковий капітал 3. Резервні фонди 4. Зобов’язання Баланс 960 Баланс Баланс акціонерного товариства Б до реорганізації, тис.грн Актив Сума Пасив. Сума 1. Основні засоби 2. Запаси і витрати 3. Дебіторська заборгованість 4. Грошові кошти 140 1. Статутний фонд 2. Додатковий капітал 3. Резервні фонди 4. Зобов’язання Баланс 2540 Баланс Задача Розрахувати основні показники, що характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства за даними таблиці. Зробити висновки № пп Показники Код рядку балансу На початок періоду, тис.грн. На кінець періоду, тис.грн 1 Власний капітал 380 4645,5 2123, 2 Забезпечення наступних витрат і платежів 430 13 3 Довгострокові зобов’язання 480 4 Поточні зобов’язання 620 2392,1 3045, 5 Валюта балансу 640 7037,6 5169,
Ціна(грн.) 5

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет