Готові роботи
Контрольна робота з ринку цінних паперів

Контрольна робота з ринку цінних паперів (ID:27282)

РозділФінанси
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 36
Зміст 1. Професійна діяльність на ринку цінних паперів 2. Види похідних фінансових інструментів, їх особливості Завдання Вексель на суму 167000 грн. обліковується банком за 2 місяці до терміну його погашення. Визначити облікову ставку, яка компенсуватиме банку втрати від інфляції, якщо рівень інфляції за період від дати обліку до дати погашення векселя (2 міс.) становив 12%, облікова ставка банку – 15% Завдання Облігація з фіксованим купоном 10%, що сплачується раз на рік, буде погашена 1.2.12 за номінальною вартістю 5000 гр.од Чи забезпечить ця облігація інвестору доходність на рівні 12%, якщо придбати її за ринковою ціною 3856 гр.од 102.09 після сплати по ній процентів? Завдання Банк видав кредит в 100 тис.грн. на рік. Необхідна реальна прибутковість операції рівна 9% річних, очікуваний рівень інфляції прийнятий рівним 13%. Визначити ставку відсотків за кредитом, суму, що підлягає погашенню і суму отриманих відсотків 1. Ринок банківських позичок, його зв'язок з грошовим ринком Завдання Основи організації та роботи УФБ Завдання На депозитний вклад внесено 9500 грн. Визначити нарощену протягом року суму, якщо нараховується складна ставка процентів, проценти нараховуються раз на квартал. Процентна ставка за 1-4 квартали к1 = 9,5%, к2 = 9,7%, к3 = 10%,к4 = 10,5% Завдання Визначити нарощену суму та проценти по фінансовій ренті, якщо внески в сумі 2000 грн. вносились щороку впродовж 10 років, процентна ставка по ренті становить 12% річних Перший платіж вноситься в кінці 1 року і відсотки нараховуються на нього 9 років, другий вноситься в кінці 2 року, відсотки нараховуються 8 років і т.д., останній вноситься в кінці 10 року, відсотки не нараховуються Завдання Кредит в розмірі 0,5 млн.грн. виданий по ставці 28% річних повинен погашатися рівними сумами протягом 5 років. Визначити розмір щорічних виплат і суму виплачених відсотків за умови погашення платежів а) один раз в кінці кожного року б) один раз на півріччя Список використаної літератури
Ціна(грн.) 35

Замовлення

Замовлення