Готові роботи
Домашня контрольна робота Варіант 19

Домашня контрольна робота Варіант 19 (ID:153183)

РозділФінансовий менеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 10
Зміст Варіант №19 Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 1. Критерії ідентифікації політики управління грошовими потоками 2. Переваги та недоліки власного капіталу підприємства Аналітично-розрахункове завдання
Ціна(грн.) 120
Зразок роботи:
На основі інформації, що наводиться нижче, необхідно: розрахувати суму грошового потоку щодо придбання обладнання у власність за рахунок власних фінансових ресурсів, за рахунок залучення довгострокового банківського кредиту та за рахунок лізингу обладнання. Обґрунтувати більш вигідний варіант заміни старого обладнання на підприємстві, зробити потрібні висновки, якщо: 1. Вартість необхідного обладнання становить 800 тис.грн. 2. Термін експлуатації обладнання – 7 років 3. Згідно договору лізингу передбачається розмір щорічної орендної плати в сумі 150 тис.грн. Виплата лізингових платежів здійснюватиметься наприкінці кожного року 5. Нарахування амортизації має здійснюватися рівномірно по роках експлуатації 6. Ліквідаційна вартість обладнання після передбаченого строку його використання прогнозується у сумі 65 тис. грн. 7. Рівень оподаткування прибутку згідно діючого законодавства 8. Середньорічна ставка відсотку за залучення довгострокового кредиту на фінансовому ринку становить – 26%.

Замовлення

Замовлення