Готові роботи
Дивідендна політика акціонерного товариства

Дивідендна політика акціонерного товариства (ID:267918)

РозділФінансовий менеджмент
Тип роботи курсова
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 75
Зміст ВСТУП............................................................................................................... 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА............................................................................................. 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ ЛК «УКРТРАНСЛІЗИНГ»)..................................................................................... 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ.................................................................. ВИСНОВКИ....................................................................................................... СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................... ДОДАТКИ..........................................................................................................
Ціна(грн.) 400
Зразок роботи:
ВСТУП Актуальність теми обумовлюється тим, що економічні перетворення, що проводяться протягом останніх років в Україні, корінним чином змінили існуючу систему економічних відносин суспільства. В умовах сучасної української ринкової економіки для досягнення успіху на ринку товариствам необхідний постійне надходження інвестицій, яке направляється на подальший розвиток, розширення і модернізацію виробництва, а також на освоєння нових технологій і продукції. Залучення інвестицій в необхідному обсязі – результат постійної роботи товариства над підвищенням своєї інвестиційної привабливості. Оптимізація дивідендної політики відіграє одну з головних ролей у досягненні цієї мети: без раціональної дивідендної політики не може існувати розумна інвестиційна політика, оскільки за інших рівних умов інвестор вибирає товариство, де крім доходу від приросту капіталу за рахунок курсових різниць акцій він отримає стабільний додатковий дохід у вигляді дивідендів. Основним питанням дивідендної політики є рішення акціонерів щодо пропорції розподілу прибутку акціонерного товариства між виплатою дивідендів і використанням його на фінансування розвитку корпорації (реінвестування прибутку). Розмір дивідендів, порядок і умови їхньої виплати відображають якість корпоративного управління – те, як компанія дотримується пріоритету інтересу акціонера своїми власними інтересами. Дослідженням дивідендної політики українських акціонерних товариств займались такі вчені та економісти, як Берзон Н.І., Ковальов А.П., Богачов С.В., Благодатін А.О., Завгородній А.Г., Калін А.А., Лапуста М.Г., Саперов М.В., Стеценко Б.С., Простаков Г.О., Нікольський П.С., Дем’яненко М.Я., Лігоненко Л.О., Клоченок Л.В., Попов О.Є., Юрчук Н.В., Цесаренко С.І., Пігуль Н.Г., Страхова Л.П., Грязнова А.Г., Михаличенко В.А., Функ Я.І. Їхні наукові розробки присвячені, насамперед, економії коштів на споживанні при розподілі прибутку акціонерного товариства в умовах дефіциту власних інвестиційних ресурсів на вітчизняних підприємствах, а також підвищенню корпоративного іміджу підприємства через виплату дивідендів. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних і методологічних положень щодо вдосконалення дивідендної політики підприємства. Завданнями даної курсової роботи є:  дослідження поняття, сутності та особливостей реалізації дивідендної політики підприємства;  визначення етапів формування дивідендної політики підприємства;  розгляд методичних аспектів оцінки ефективності дивідендної політики підприємства;  особливості реалізації дивідендної політики на підприємстві;  оцінка ефективності дивідендної політики підприємства;  визначення основних напрямів вдосконалення дивідендної політики;  з’ясування впливу дивідендної політики на корпоративну модель розвитку підприємства у перспективному періоді. Об’єктом дослідження є фінансово-економічна діяльність публічного акціонерного товариства лізингової компанії «Укртранслізинг» (надалі - ПАТ лізингової компанії «Укртранслізинг» або ПАТ ЛК «Укртранслізинг»). Предметом роботи є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів дивідендної політики підприємства.

Замовлення

Замовлення