Готові роботи

Фінансовий менеджмент (ID:28385)

РозділФінансовий менеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 5
Зміст 3. Укладено опціонний контракт на купівлю 1 травня поточного року 1000 кг. цукру за ціною 5,65 грн./кг. Премія за опціон сплачена в розмірі 0,20 грн./кг Виходячи з цих даних, визначіть: 1) ціну опціонного контракту; 2) розміри прибутку (збитку) учасників опціонної торгівлі, якщо на момент реалізації контракту ціна цукру на спотовому ринку буде становити: а) 5,9 грн./кг б) 5,35 грн./кг в) 5,45 грн./кг Охарактеризуйте ринкові ситуації, в яких учасники опціонної торгівлі будуть мати прибуткові (збиткові) позиції 4. Для здійснення господарської діяльності ВАТ необхідно сформувати активи в 60 млн. грн. При мінімально прогнозованій нормі доходу в 10% прості акції можуть бути продані на суму 15 млн. грн. Подальше збільшення обсягу їх продажу потребує підвищення розміру дивідендних виплат. Мінімальна ставка % за кредит (без премії за кредитний ризик) = 15% Необхідно встановити при якій структурі капіталу буде досягнута його мінімальна середньозважена величина (WACC) № Показник Варіанти 1 2 3 4 5 6 7 1 Загальна вартість капіталу, млн. грн. 60 60 60 60 60 60 60 2 2.2 Вартість джерел капіталу, % Власний капітал Залучений капітал - 3 Норма доходу, % 4 Мінімальна процентна ставка за кредит (без премії за кредитний ризик),% 15 15 15 15 15 30,5 30 5 Ставка податку на прибуток, долі одиниць 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 6 Податковий коректор (1-0,25) 7 Ставка % за кредит з урахуванням податкового коректора (4*6),% 8 8.2 Ціна складових елементів капіталу, % Власного капіталу Залученого капіталу 9 WACC 5. Складіть бюджет грошових коштів на 2009 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт IV кварт Запланований обсяг виручки від реалізації, грн. 30 500 20 500 15 000 20 Дебіторська заборгованість на 01.01.2009 р. становить 3 000 грн. Підприємство має 45 – денний середній термін отримання дебіторської заборгованості. Запланований обсяг реалізації на 01.01.2010 р. становить 30 700 грн Придбання сировини та матеріалів здійснюється в обсязі 50,0% від запланованого обсягу реалізації наступного кварталу. Погашення кредиторської заборгованості здійснюється у тому кварталі, у якому вона виникла. Заробітна плата, податки та інші виплати знаходяться в межах 25 %, а позареалізаційні витрати - 5% від прогнозного значення виручки кожного кварталу. У третьому кварталі передбачається придбання нового обладнання для цеху №1 у сумі 30 000 грн. Початкове сальдо грошових коштів 2 000 грн. при нормативній потребі 10 000 грн 6. Використовуючи “Таблиці нарощення і дисконтування”, зробіть наступні розрахунки: - вартість нового автомобіля $10000, якщо процентна ставка дорівнює 5, скільки Ви повинні зараз відкласти, щоб зібрати цю суму через 5 років? - Ви повинні заплатити за навчання по $12000 наприкінці кожного року протягом наступних 6 років. Якщо процентна ставка дорівнює 8%, скільки Ви повинні відкласти сьогодні, щоб покрити цю суму? - Ви інвестували $60476 за ставкою 8%. Скільки може залишитися до кінця 6-го року після внесення плати за навчання? (Ви позичили $1000 з умовою повернути $1762 за 5 років. Яка річна ставка складного відсотка за позикою? Яка ефективна річна ставка
Ціна(грн.) 15

Замовлення

Замовлення