Готові роботи
Особливості розвитку фондового ринку України

Особливості розвитку фондового ринку України (ID:179976)

ПредметРинок цінних паперів
Тип роботи реферат
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 21
Зміст Зміст Вступ 1. Суть та особливості розвитку фондового ринку України 2. Проблеми розвитку фондового ринку в Україні 3. Основні напрямки вирішення проблем розвитку фондового ринку Висновки Список використаної літератури Додатки
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
1. Суть та особливості розвитку фондового ринку України Актуальним на сьогодні є дослідження проблеми створення та розвитку ефективно функціонуючого фондового ринку, який може забезпечити економіку країн достатньою кількістю інвестиційних ресурсів. Фондовий ринок - це частина ринку капіталів, на якому здійснюється емісія, купівля і продаж цінних паперів. Забезпечуючи перерозподіл капіталу між різними секторами економіки, фондовий ринок є невід'ємною частиною фінансового ринку країни. Фондовий ринок є цілісною системою, з переліком певних правил та механізмів, що забезпечують розміщення та обіг цінних паперів, захист прав інвесторів. Взаємодія суб'єктів господарювання на базі ринкових принципів зумовлює важливість дослідження стану загальних тенденцій і особливостей функціонування фондового ринку України [2]. Ринок цiнних паперiв є динамiчною системою, яка постiйно змiнюється, трансформується та розвивається. На цьому ринку спостерiгаються численнi iнновацiї, спричиненi iнституцiйними змiнами та перетвореннями. Такi трансформацiї вiдбуваються як на мiжнародному рiвнi, так i в окремих країнах. Фондовий ринок являє собою розгалужену сукупнiсть суспiльних вiдносин з державним та iнституцiйно-правовим їх регулюванням. Вiн призначений для акумулювання капiталу з подальшим його перерозподiлом. Це вiдбувається шляхом випуску, придбання і вільного розпорядження цінними паперами. Також сюди можна віднести інвестиції у виробничу та соціальну сфери народного господарства. Можна сказати, що фондовий ринок є особливою формою торгівлі фінансовими ресурсами. Завданням цієї форми є випуск та оборот цінних паперів. Також слід зауважити, що фондовий ринок значною мірою залежить від соціально-економічних змін у країні [4]. Розглянемо показники розвитку фондового ринку України. Частка операцій з цінними паперами, які вільно обертаються

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет