Готові роботи
Методика роботи над текстом на різних ступенях навчання англійської мови у середній школі

Методика роботи над текстом на різних ступенях навчання англійської мови у середній школі (ID:158452)

ПредметІноземна мова
Тип роботи курсова
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 29
Зміст Вступ Розділ 1. Сучасна методика роботи над текстом на різних ступенях навчання англійської мови з різними віковими групами учнів 1.1. Особливості сприйняття тексту учнями різних вікових груп 1.2. Особливості сучасної методики роботи над текстом Розділ 2. Етапи та прийоми опрацювання тексту на різних ступенях навчання англійської мови 2.1. Етапи роботи над текстом 2.2. Прийоми та вправи для роботи над текстом Висновки Список використаної літератури
Ціна(грн.) 250
Зразок роботи:
Успішне навчання школярів неможливе без оволодіння раціональними прийомами роботи з книгою, що є основою для самостійного здобуття знань. Державною програмою освіти передбачається, що учень вже початкових класів повинен повноцінно сприймати художні та науково-художні тексти. Однак специфічні уміння, пов'язані зі сприйняттям пізнавальної літератури, на відміну від художньої, фактично відсутні у програмі класного читання. У позакласному читанні виділено роботу з науково-художніми творами і довідковою літературою, однак специфічні уміння не зазначені, подано лише зауваження загального плану щодо аналізу науково-художніх творів, який повинен враховувати нерозривний зв'язок художньої і пізнавальної основи. У середній і старшій ланці, де вивчаються основи наук, кількість часу, відведеного на роботу з науковим текстом, істотно зростає, оскільки змінюється об'єкт читання, збільшується обсяг матеріалу, ускладнюється його структура. Науковцями визначено, що техніка читання учнів та уміння змістової переробки прочитаного залишаються практично незмінними. Внаслідок цього учні відчувають труднощі, пов'язані з якісним освоєнням навчального матеріалу за допомогою книги. Основні підходи до освоєння наукової і художньої літератури в школі як розрізнення логічного й естетичного способу читання для цілеспрямованого засвоєння ділової статті та художнього твору були започатковані в середині XIX століття К.Д.Ушинським і розвивалися його послідовниками. Становлення і розвиток у XX столітті науково-художньої книги, як найбільш доступної для дитини форми подачі інформації, як перехідного твору від художньої літератури до навчальної, науково-популярної, порушило питання про необхідність усвідомлення її як навчального матеріалу і введення у цій якості в навчальний процес у початковій школі.
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет