Готові роботи
автореферат на тему Дисертаційне дослідження на тему : «Механізми державного регулювання міграційних процесів в Україні».

автореферат на тему Дисертаційне дослідження на тему : «Механізми державного регулювання міграційних процесів в Україні». (ID:137625)

ПредметДержавне управління
Тип роботи інше
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 11
Зміст Об'єктом дослідження ,Предметом дослідження ,Метою роботи є ,Завдання,Новизна ,Методи дослідження.
Ціна(грн.) 150
Зразок роботи:
Актуальність теми. Формування міжособистісних, міжгрупових, міжетнічних та міжнаціональних стосунків належить до найбільш складних і вразливих явищ суспільного життя. В даний час зміни, викликані глобалізаційними процесами, зачіпають різні сторони суспільного життя: від сімейних стосунків до форм державного устрою. Міграція як явище, історично властиве людям, також набуває нових форм і характеру. Міграційні потоки разом з інформаційними і економічними потоками грають справляють істотний вплив на структуру і систему державних і світових суспільних стосунків; їх взаємодія сьогодні породжує ряд питань і проблем, вирішення яких часто можливо лише на міжнародному та міждисциплінарному рівні. На думку деяких вчених сучасна міграція по значенню впливу на світовий соціально–економічний, соціокультурний і політичний простір порівнянна з великим переселенням народів». Однак на відміну від попередніх історичних епох змінилася не тільки природа (нерівномірність поширення населення на планеті, природні й соціальні умови життя людей) та умови міграцій (швидкість, інтенсивність потоків), але і їх спрямованість; якщо традиційні міграційні потоки були завжди спрямовані від центру до периферії (ідея «завоювання», «дифузії»), то в індустріальну епоху напрямки міграцій діаметрально змінилися – переважає скупчення переселенців у промислових центрах.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет