Готові роботи

“Характеристика основних груп моделей соціальної роботи” (ID:265484)

РозділСоціальна робота
Тип роботи курсова
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 23
Зміст Вступ………………………………………………………………………………...3 Розділ I. Основні групи моделей соціальної роботи……………………………..5 Розділ II. Психологічні моделі соціальної роботи………………………………7 2.1. Психодинамічна модель……………………………………………………...9 2.2. Когнітивно - біхевіористська модель………………………………………10 2.3. Гуманістична модель…………………………………………………………..11 Розділ III. Соціологічні моделі соціальної роботи……………………………….12 3.1. Системна модель………………………………………………………………..12 3.2. Екологічна модель……………………………………………………………...13 3.3. Соціально - радикальна модель………………………………………………..14 3.4. Теорія ролей і стигматизації…………………………………………………..15 Розділ IV. Комплексні моделі соціальної роботи……………………………......17 4.1. Модель кризового втручання………………………………………………....17 4.2. Модель зосере¬джена на завданні………………………………………….....18 4.3. Сімейна терапія………………………………………………………………..18 4.4. Психосоціальна терапія……………………………………………………….18 4.5. Соціально - педагогічна модель………………………………......................20 Висновок……………………………………………………………………………....22 Список використаної літератури……………………………………………………..23
Ціна(грн.) 50
Готові роботи продаються “як є”, без подальших доробок і виправлень автором.
Отримайте роботу одним із способів:
Купити напряму у автора.
Автору прийде ваша заявка і найближчим часом він з вами зв’яжеться. Розрахунок і передача роботи відбуваються напряму. Процес отримання займає до 2-х днів. Агентство за дії сторін не відповідає.
купити
Купити з посередництвом агентства.
В такому випадку ви відправляєте гроші в агенство, а наш менеджер відправить вам готову роботу. Посередництво агентства дає можливість отримати роботу вже сьогодні. Вартість послуги: +100 грн до ціни роботи.
купити
Замовити написання на цю тему “з нуля
В такому випадку наші автори виконають роботу по вашому плану і за вимогами вашого ВУЗу. Всі подальші доробки і виправлення будуть безкоштовні. Вартість написання нової роботи вам повідомить менеджер після заповнення заявки.
Замовити “з нуля”
Зразок роботи:
Вступ Теорія соціальної роботи — система основних ідей у суспільній сфері знань, форма наукового пізнання, що дає цілісне уявлення про закономірності і суттєві зв'язки дійсності. Критерієм і основою розвитку теорії соціальної роботи є практика. Соціальна робота як наука — сфера діяльності особистості, функція якої — вироблення і теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність; це одна з форм суспільної свідомості, що включає як діяльність з отримання нового знання, так і її результат — суму знань, які лежать в основі наукової картини світу; висвітлення окремих галузей наукового знання, що стосуються системи соціального захисту населення і підтримки особистості у складній життєвій ситуації. Безпосередня мета науки — опис, пояснення і передбачення процесів і явищ соціальної дійсності, які становлять предмет її вивчення на основі законів, які вона відкриває. Предметом дослідження теорії соціальної роботи є соціальні процеси і явища, що зумовлюють життєдіяльність особистості, соціальні чинники і фактори щодо удосконалення соціальних умов життя різних цільових груп і категорій населення. У російських наукових джерелах предмет дослідження теорії соціальної роботи визначається як соціальні явища, процеси різних рівнів, що відображають складну полі центричну систему. Теорія соціальної роботи є соціальною, суспільною і прикладною наукою, завдання, зміст і перспективи якої формуються у контексті розвитку практики соціальної роботи, у тісному зв'язку з державним соціальним забезпеченням і як виявлення суспільно-історичних структур і тенденцій розвитку. Соціальна робота — унікальний вид професійної діяльності зі створення соціальних умов для поліпшення умов життя окремої особистості, підвищення добробуту народу. Як вид професійної діяльності соціальна робота сформувалася на базі системи соціального захисту населення, освіти, охорони здоров'я, соціальних служб для молоді, спеціалізованих закладів і установ. Актуальність дослідження зумовлена обґрунтуванням і постійним удосконаленням методів соціальної роботи. Адже соціальна робота розвивається з кожним днем і тому потребує постійного оновлення та збагачення. Об’єктом курсової роботи є моделі соціальної роботи. Предметом роботи є характеристика груп моделей соціальної роботи. Мета роботи полягає у розгляді основних методів соціальної роботи. 3авдання наукового дослідження: — вивчити моделі соціальної роботи, вміти охарактеризувати кожну з них; — описати основні моделі соціальної роботи; — визначити особливості кожної з моделей.

Замовлення

Замовлення