Готові роботи
Державна академія статистики, Варіант №6, Управлінський облік, №1696

Державна академія статистики, Варіант №6, Управлінський облік, №1696 (ID:14315)

РозділУправлінський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 33
Зміст 1. Основні завдання сучасної системи обліку 2. Характеристика затрат і витрат, їх використання в різних системах обліку 3. Порядок складання бюджету матеріально-технічного забезпечення 4. Основні відмінності аналізу затрат за операціями і за продуктами Ситуаційне завдання № 1 Фірма "Форум" має такі показники діяльності у звітному році: Таблиця 7 Вихідні дані Показники Сума, грн. Валовий прибуток 40 000 Збиток 10 000 Продажі 200000 Прямі матеріальні витрати 70 000 Прямі витрати на оплату праці 50 000 Постійні виробничі накладні витрати 30 000 Постійні витрати на збут продукції 20 000 Незавершеного виробництва на початок року не було. Необхідно розрахувати: – змінні витрати на збут; – маржинальний доход; – змінні виробничі накладні витрати; – повну виробничу собівартість реалізованої продукції. Ситуаційне завдання № 2 Компанія "Ера" виробляє один вид продукції, який реалізує по ціні за одиницю 100 грн. Витрати компанії на виробництво складають: – змінні витрати на одиницю – 70 грн.; – загальні постійні витрати – 24000 грн. Необхідно визначити: – Точку беззбитковості в грошовому і натуральному вимірниках; – Об'єм реалізації, необхідний для одержання прибутку у розмірі 6000 грн.; – Який прибуток одержить компанія при об'ємі реалізації 130000 грн. Практичне завдання Таблиця 8 Вихідні дані Показник 1 Продажі ? 2 Початковий запас готової продукції ? 3 Початковий запас незавершеного виробництва 28 000 4 Прямі матеріали 26 000 5 Пряма зарплата 58 000 6 Виробничі накладні витрати 36 000 7 Кінцевий запас незавершеного виробництва ? 8 Собівартість виробленої продукції 134 000 9 Кінцевий запас готової продукції 42 000 10 Собівартість реалізованої 146 000 11 Валовий прибуток 48 000 12 Операційні витрати ? 13 Прибуток (збиток) 14000 Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення