Готові роботи
( Аудит ) Звіт з переддипломної практики ПАТ «Електровимірювач»

( Аудит ) Звіт з переддипломної практики ПАТ «Електровимірювач» (ID:170962)

ПредметЗвіти з практики
Тип роботи звіт з практики
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 108 з додатками
Зміст Зміст Вступ………………………………………………………………………….. 4 1. Загальне ознайомлення з організацією підприємства в цілому та бухгалтерії зокрема ………………………………………………………….. 6 2. Облік грошових коштів та грошових документів ……………………….. 15 3. Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань ………….. 21 4. Облік необоротних активів та фінансових інвестицій ………………….. 5. Облік витрат діяльності …………………………………………………… 6. Облік доходів та результатів діяльності …………………………………. 7. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань ………………….. 8. Узагальнення даних обліку в звітності …………………………………... 28 38 44 51 53 Висновки …………………………………………………………………….. 58 Список використаних джерел……………………………………………… Додатки ……………………………………………………………………….. 62 64
Ціна(грн.) 300
Зразок роботи:
Вступ Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової економіки потрібно, щоб керівники підприємств і організацій, приймаючи рішення, мали правдиву та об’єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи - прибутки, доходи чи збитки. Таку інформацію надає лише бухгалтерський облік, який є системою безперервного, суцільного і взаємопов’язаного спостереження за створенням суспільного продукту і пов’язаних з ним процесами обміну, розподілу і перерозподілу. Мета переддипломної практики полягає у закріпленні теоретичних знань, отриманих в університеті, оволодінні навичками практичної роботи, поглибленні навичок науково-дослідної роботи з веденням обліку грошових коштів та грошових документів, обліку розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань, обліку необоротних активів та фінансових інвестицій, обліку витрат, доходів та результатів діяльності, обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань тощо. Завданнями практики є: - ознайомитися із структурою підприємства, економічними службами, характером організації діяльності і управління; - вивчити порядок оформлення первинних і зведених облікових документів; - ознайомитися з порядком перевірки та обробки документів, відображення даних первинного обліку у відповідних облікових регістрах; - зібрати матеріал для написання науково-дослідної роботи. Об’єктом дослідження є ПАТ «Електровимірювач». Бухгалтерський облік є складовою управління системи світової економіки. Він відіграє особливо важливу роль як основний елемент системи внутрішньогосподарського контролю і як джерело контрольної інформації. На сьогоднішній день досить важливе місце займає значення обліку, оскільки він є своєрідною «мовою бізнесу». Без правильного ведення бухгалтерського обліку неможливо: забезпечити контроль за наявністю та рухом майна і раціональним використанням всіх видів ресурсів; своєчасно попереджати негативні факти в господарській діяльності, виявляти та мобілізувати резерви, розробляти заходи щодо їх використання; одержувати повну та правдиву інформацію про господарські процеси та фінансові результати діяльності; правильно визначати податків і платежів та розраховуватися з відповідними органами. Слід зазначити, що результат діяльності підприємства можна оцінити за бухгалтерською документацією підприємства. Найпоширенішим видом сучасного ведення бухгалтерських розрахунків на підприємстві є подвійна бухгалтерія, яка служить не лише для запису різних ділових операцій, але й перетворену за допомогою грошового та інших видів вимірників будь-якого ступеня деталізації і узагальнення облікову інформацію доводити до апарату управління і зовнішніх користувачів. На основі бухгалтерської інформації є можливість прогнозувати події, здійснювати функції контролю за мірою праці і мірою споживання.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет