Готові роботи
Методика розслідування злочинів проти інтелектуальної власності

Методика розслідування злочинів проти інтелектуальної власності (ID:265296)

ПредметКриміналістика
Тип роботи магістерська
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 93
Зміст ЗМІСТ Вступ4 Розділ 1. Криміналістична класифікація та криміналістична характеристика злочинів проти інтелектуальної власності.8 1.1. Криміналістична класифікація злочинів проти інтелектуальної власності.8 1.2. Криміналістична характеристика злочинів проти інтелектуальної власності та її структурні елементи.14 1.2.1. Спосіб злочинів проти інтелектуальної власності.24 1.2.2. Обстановка та слідова картина вчинення злочинів проти інтелектуальної власності.36 1.2.3. Дані про особу злочинця.40 1.2.4. Дані про особу потерпілого.43 Розділ 2. Етапи розслідування злочинів проти інтелектуальної власності.47 2.1. Обставини, що підлягають доказуванню та встановленню та етапи розслідування злочинних порушень в сфері інтелектуальної власності..53 2.2. Особливості початкового етапу розслідування злочинів проти інтелектуальної власності53 2.3. Напрямки наступного етапу розслідування злочинів проти інтелектуальної власності60 Розділ 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів проти інтелектуальної власності..64 3.1. Ососбливості огляду місця події при розслідуванні злочинів проти інтелектуальної власності64 3.2. Особливсті допиту потерпілих та підозрюваних від злочинів проти інтелектуальної власності67 3.3. Призначення та проведення експертиз при розслідуванні злочинів проти інтелектуальної власності73 3.4. Тактика проведення інших слідчих (розшукових) дій80 Висновки83 Список використаних джерел88
Ціна(грн.) 1000
Зразок роботи:
Одним з завдань сьогодення є підвищення якості досудового розслідування злочинів проти інтелектуальної власності шляхом послідовного напрацювання і запровадження у практику положень криміналістичної методики розслідування злочинів проти інтелектуальної власності. Від його ефективного вирішення у великій мірі залежить збереження та примноження інтелектуального потенціалу, культурної спадщини, міжнародного авторитету, а також покращення криміногенної ситуації у нашій державі. Харатерною ознакою сьогодення стала масова поява на ринку нового виду товару – об’єктів права інтелектуальної власності. І як наслідок, соціально-економічний розвиток України значною мірою залежить віл ефективності інтелектуальної, творчої діяльності. Сучасна реальність підтверджує, що головним чинником сталого економічного розвитку держави може бути власне зростання інтелектуального потенціалу нації, впровадження науково-технологічних новацій, адже це суттєво впливає на обсяги та якість виробництва, удосконалення кінцевого продукту, необхідного для споживання. Розвиток певної діяльності – промисловості, сільського господарства, охорони здоров’я, культури – неможливий без належного науково-технічного забезпечення і духовного розвитку суспільства. Злочинності у інтелектуальній сфері притаманний високий рівень латентності, а використання нових технологій забезпечує отримання нових прибутків, що значно актуалізує потребу вдосконалення методики розслідування злочинів проти інтелектуальної власності. Внаслідок незадовільного стану боротьби з кримінально караними порушеннями прав інтелектуальної власності, в Україні фіксується високий рівень підробки товарів, які не відповідають вимогам якості та піратства. Значною мірою ця обставина спричинена низьким рівнем правової культури громадян, які свідомо придбають та використовують об’єкти, виготовлені та розповсюджені з порушенням прав інтелектуальної власності, та не відпрацьованістю механізму протидії проявам злочинного характеру. Вказане свідчить про актуальність та доцільність дослідження запропонованої проблеми.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет