Готові роботи

Економічна історія (ID:28365)

ПредметЕкономічна історія
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 28
Зміст Вступ 1. Економічна думка Стародавнього Китаю 2. Економічна думка П.- Ж. Прудона 3. Економічна думка в Росії в ХІХ- поч. ХХ ст Висновок Список використаних джерел Історія економічних учень вивчає історичний процес виникнення і розвитку основних систем економічних поглядів учених різних істо- ричних періодів. З цього випливає, що аналіз виникнення і розвитку еко- номічних учень охоплює весь історичний процес суспільного розвитку, всі історичні епохи, починаючи з рабовласницького суспільства. Підходи і трактування економічних явищ та процесів неоднозначні, а тому в еко- номічній науці ми маємо справу з різними теоріями і школами. Проте це не означає існування різних економічних наук. Економічна наука єдина, а школи і напрями, як і в інших науках, — різноманітні. У сучасному українському суспільстві труднощі вирішення економічних завдань як ніколи раніше підняли значення обгрунтованості і вірогідності економічної теорії, що має служити основою господарської політики, яка прийнята в країні як керівництво до дії. Ті наукові суперечки і дискусії, які ведуться протягом останніх років, зачіпають проблематику об'єктивних закономірностей розвитку світової і в тому числі вітчизняної економіки, питання прийнятності економічних ідей і концепцій, які представлені як в теоріях іменитих економістів, так і в теоретичних досягненнях шкіл, течій і напрямів економічної думки на різних етапах її розвитку.
Ціна(грн.) 15

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет