Готові роботи
Економічна історія питання до заліку

Економічна історія питання до заліку (ID:56550)

ПредметЕкономічна історія
Тип роботи інше
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 52
Зміст 1. Предмет і завдання курсу економічної історії. 2. Господарська діяльність первісних людей. Трипільська культура 3. особливості розвитку господарства на Стародавньому Сході 4. Господарство античної Греції. Економіка держав північного Причорномор’я 5. Причини розквіту і занепаду стародавнього Риму 6. Основні галузі господарства у східних слов’ян 7. Розвиток феодального землеволодіння у період Середньовіччя. Вотчинне землеволодіння та селянське господарство у ХІІ-ХІІІ ст.. Феодальна рента 8. Середньовічне місто. Розвиток ремесла. Цехи 9. Формування земельної власності у Київській державі. 10. Соціальні відносини у київській державі. Форми експлуатації залежних верств населення 11. Зафарблення українських земель сусідніми державами в другій половині XIV ст.. та зміни в аграрних відносинах. Закріпачення селян у XV-XVI ст.. 12. магнатське службове землеволодіння у XIV-XVI ст. 13. міста України у XIV-XV ст.. магдебурзьке право. Ремесла та цехи 14. Зовнішня та внутрішня торгівля в Україні у Х-ХVI ст.. Грошова система 16. передумови та економічні наслідки Великих географічних відкриттів. Становлення та розвиток мануфактурного виробництва в Європі 17. первісне нагромадження капіталу та його особливості в різних країнах 18. Буржуазні революції в Європі та США, їх економічні наслідки 19. Промисловий переворот у країнах Західної Європи 20. Індустріалізація в країнах Західної Європи та США у ХІХ ст.. 21. Монополізація економіки та її соціально-економічні та політичні наслідки 22. Визвольна війна середини XVII ст.. аграрна політика уряду Б. Хмельницького 23. аграрні відносини в Україні у XVIII ст.. Господарство Запорозької Січі 24. Міста та ремесла в Україні в XVIII ст.. Виникнення мануфактур в Україні 25. Складання українського національного ринку в XVII-XVIII ст. 26. Фінансово-банківська справа в Україні у XVII-XVIII ст.. 27. Сільське господарство та аграрні відносини в Україні наприкінці XVIII – в першій полвині ХІХ ст.. Реформи Йосифа ІІ, державних селян та інвентарна реформа на Правобережжі 28. Промисловий переворот в Україні, його технічні та соціальні наслідки 29. Індустріалізація в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст..). 30. Монополізація промисловості в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст..) 31. Розвиток транспорту в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.. Внутрішня та зовнішня торгівля 32. Скасування кріпосного права в Австрійській та Російській імперіях. Аграрні відносини в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 33. Внутрішня та зовнішня торгівля в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.. Кредитна система та банківська справа 34. Формування бюджету в Російській імперії у ХІХ ст.. Податкова справа. Грошові реформи ХІХ ст. 35. Перша світова війна та її вплив на світове господарство. Версальсько-Вашингтонська система 36. Основні тенденції світового економічного розвитку у 1920-х рр.. Відродження господарства Німеччини у 1920-х рр.. плани Ч. Дауеса та О. Юнга. 37. Світова економічна криза 1929-1933 рр. Та шляхи виходу з неї розвинених країн 38. “Новий курс” Ф.Д. Рузвельта 39. Економічна політика урядів Великобританії, Німеччини та Франції у 1930-х рр. 40. Економічні політика Центральної Ради і Директорії у 1917-1920 рр. 41. Економічна політика уряду П. Скоропадського 42. Економічна політика Радянської влади в Україні у 1919-1920 рр. 43. Нова економічна політика в Україні 44. Індустріалізація та колективізація в Україні, їх наслідки. Голод 1932-1933 рр. 46. Господарство України в період Великої Вітчизняної війни. 47. План Маршалла та реформи Л. Ерхарда. Німецьке “економічне диво” 48. Економічна політика голізму у Франції 50. “Зворотний курс” Дж. Доджа і К. Шоупа в Японії. Японське “економічне диво" 51. Специфіка економічного розвитку КНР. Реформи Дена Сяопіна 52. Основні тенденції розвитку світового господарства в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 53. Економічні інтеграція. Європейський Союз та інші інтеграційні об’єднання 54. Особливості економіки країн, що розвиваються. “Нові індустріальні країни” 55. Відбудова народного господарства УРСР. Соціально-економічні реформи доби “відлиги” 57. Основні риси розвитку економіки незалежної України в 1990-ті рр.. Грошова реформа 1996 р. 58. Головні соціально-економічні проблеми на сучасному етапі розвитку України. 59. Участь України у світових економічних зв’язках. Іноземні інвестиції у вітчизняну економіку. 60. Глобалізацій ні процеси в світі та проблеми перехідної економіки.
Ціна(грн.) 60
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет