Готові роботи
Економічна історія та історія економічних учень

Економічна історія та історія економічних учень (ID:81471)

ПредметЕкономічна історія
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 38
Зміст Теоретичні питання: I.Реформістський шлях переходу до ринкової економіки у Росії та специфіка первісного нагромадження капіталу і промислового перевороту. ПЛАН Вступ 1.Розвиток промислового перевороту 2.Реформа 1861 р. Скасування кріпосного права 3.Земська, фінансова, судова, міська та військова реформи 4.Економічний розвиток пореформеної Росії Висновки Використана література II.Економічна думка Росії у першій половині ХІХ ст. (дореформений період) та її вплив на аграрну реформу. ПЛАН Вступ 1.Рух декабристів 2.Суспільний рух у 30-40-х pp. 3.Економічний розвиток Росії Висновки Використана література III.Господарство країн Європи та США у період ґенези індустріального суспільства (XVI – XVIIІ ст.). Зрушення у розвитку продуктивних сил Європи та США. ПЛАН Вступ 1.Основні аспекти розвитку господарства країн Західної Європи 2.Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи Висновки Використана література IV.Економічні погляди У.Петті та П.Буагільбера та їх роль у формуванні трудової теорії вартості та класичної політичної економії. ПЛАН Вступ 1.Економічні погляди У. Петті 2.Економічні погляди П. Буагільбера Висновки Використана література Категорії і поняття Тести
Ціна(грн.) 50
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет