Готові роботи

Фінанси підприємств (ID:29463)

ПредметФінанси підприємств
Тип роботи звіт з практики
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 57
Зміст 1. Характеристика підприємства і його фінансової служби 2. Характеристика капіталу підприємства 3. Виручка від реалізації підприємства 4. Затрати на виробництво і реалізацію продукції та джерела їх фінансування 5. Прибутки (збитки) підприємства 6. Оподаткування підприємств 7. Формування та використання обігових коштів підприємства 8. Безготівкові і готівкові грошові операції підприємств 9. Використання банківських кредитів на підприємстві 10. Інвестиційна діяльність підприємства 11. Аналіз фінансової діяльності підприємства Індивідуальні завдання. Завдання 1. Визначити та проаналізувати організацію фінансової роботи на підприємстві Завдання 2. Провести аналіз активів на підприємстві Завдання 3. Провести аналіз фінансових ресурсів підприємства Завдання 4. Здійснити оцінку фінансового стану підприємства Завдання 5. Проаналізувати систему оподаткування та податкових зобовязань підприємства Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис.1.1 Організаційна структура підприємства Таблиця 2.1 Оцінка динаміки та структури власного капіталу підприємства ВАТ «Київхлiб» Таблиця 2.2 Оцінка динаміки та структури залученого капіталу підприємства ВАТ «Київхліб» Рис.2.2 Динаміка залученого капіталу підприємства Таблиця 3.1 Динаміка доходів від реалізації продукції Таблиця 3.2 Оцінка складу фінансових результатів Рис.3.1 Структура доходів підприємства в 2009 році Рис.3.2 Структура витрат підприємства в 2009 році Таблиця 4.1 Оцінка динаміки та структури собівартості продукції ВАТ «Київхліб» за елементами витрат Рис.4.1 Динаміка витрат на виробництво продукції Таблиця 4.2 Динаміка витрат на 1 грн. реалізованої продукції Рис.4.2 Динаміка витрат на 1 грн. реалізованої продукції Таблиця 5.1 Аналіз рентабельності підприємства Таблиця 6.1 Аналіз динаміки сплати податків Таблиця 7.1 Оцінка динаміки обігових фондів фондів підприємства Рис.7.1 Динаміка обігових фондів підприємства Таблиця 7.2 Структура обігових фондів підприємства Рис.7.2 Структура обігових фондів в 2009 році Таблиця 7.3 Склад і структура запасів підприємства Таблиця 7.4 Розрахунок нормативу виробничих запасів по підприємству на 2009 рік Таблиця 7.5 Показники ефективності використання запасів підприємства Таблиця 7.6 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості Таблиця 7.7 Аналіз віку дебіторської заборгованості Таблиця 7.8 Показники аналізу дебіторської заборгованості Таблиця 7.9 Показники стану й ефективності використання оборотних засобів Таблиця 8.1 Динаміка та структура грошових коштів підприємства Таблиця 11.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 11.2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Київхліб» Таблиця 11.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства Таблиця 11.4 Показники аналізу ділової активності підприємства Таблиця 2.1 Оцінка стану основних фондів підприємства Рис.2.1 Оцінка стану основних фондів підприємства Таблиця 2.2 Оцінка стану основних фондів підприємства Таблиця 3.3 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства Таблиця 3.1 Аналіз руху грошових коштів в 2007 – 2009 рр. Таблиця 5.1 Структура сплачених податків ВАТ «Київхліб»
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет