Готові роботи
1.Застосування в аналізі господарської діяльності економічно-математичних методів.2. Аналіз ритмічності виробництва продукції харчового підприємства.3. Порівняльний та факторний аналіз економічних показників. 4. Аналіз виконання плану з обсягу випущеної т

1.Застосування в аналізі господарської діяльності економічно-математичних методів.2. Аналіз ритмічності виробництва продукції харчового підприємства.3. Порівняльний та факторний аналіз економічних показників. 4. Аналіз виконання плану з обсягу випущеної т (ID:179695)

ПредметЕкономічний аналіз
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 8
Зміст ЗМІСТ 1. Застосування в аналізі господарської діяльності економічно-математичних методів СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 2. Аналіз ритмічності виробництва продукції харчового підприємства 3. Порівняльний та факторний аналіз економічних показників 4. Аналіз виконання плану з обсягу випущеної та реалізованої продукції по підприємству
Ціна(грн.) 55
Зразок роботи:
1. Застосування в аналізі господарської діяльності економічно-математичних методів Діяльність сучасних підприємств зумовлює необхідність проведення комплексного економічного аналізу, пов'язаного з обробкою великого обсягу інформації. Комплексний економічний і фінансовий аналіз, який передбачає побудову системи показників, що відбиває всі істотні сторони діяльності організації, є базою для прийняття рішень, розробки фінансової політики будь-якого економічного суб'єкта. Термін «економіко-математичні методи» (математичні методи в економіці) є узагальнюючою назвою комплексу економічних і математичних наукових дисциплін, об'єднаних для вивчення різного роду соціально-економічних систем і процесів. Методи елементарної математики (елементарні функції: пропорції балансові рівняння, розширення і скорочення дробу) використовуються в звичайних традиційних економічних розрахунках при обґрунтуванні потреби в ресурсах, обліку витрат на виробництво, обґрунтуванні планів, проектів, в балансових розрахунках. Виділення методів класичного математичного аналізу (диференціальне та інтегральне числення, варіаційне числення) обумовлено тим, що вони застосовуються не тільки в рамках інших методів, наприклад, математичної статистики і математичного програмування, а й окремо. Так, факторний аналіз зміни багатьох економічних показників може бути здійснений за допомогою диференціювання і інтегрування.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет