Готові роботи
1012-012 Аналіз господарської діяльності Варіант 5

1012-012 Аналіз господарської діяльності Варіант 5 (ID:259550)

ПредметЕкономічний аналіз
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 11
Зміст Теоретичні питання: 1. Порівняння балансового та сальдового методів у економічному аналізі 2. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів Задача Задача Проаналізувати основні техніко-економічні показники діяльності підприємства за даними таблиць та провести факторний аналіз залежності фонду оплати праці за рахунок впливу кількості днів роботи, чисельності працюючих та середньоденної заробітної плати. Визначити коефіцієнти фінансової незалежності, загального покриття, рентабельності продаж, завантаження оборотних активів. Зробити висновки. № Показники Одиниця виміру 1 рік 2 рік 1 Добова потужність підприємства т. 61 62 2 Коефіцієнт використання потужності - 0,96 0,98 3 Число днів роботи за рік Діб 290 280 4 Оптова ціна 1т Грн. 2560 2690 5 Чисельність промислово-виробничого персоналу Чол. 640 628 6 В т.ч. чисельність робітників Чол. 1000 1100 7 Вартість основних виробничих засобів Тис.грн 1750 1750 8 Вартість активної частини основних виробничих засобів Тис.грн 1450 1560 9 Вартість оборотних активів Тис.грн 4680 4420 В тому числі 10 Виробничі запаси Тис.грн 1450 1350 11 Дебіторська заборгованість Тис.грн 1000 960 12 Поточні фінансові інвестиції Тис.грн 340 350 13 Грошові кошти та їх еквіваленти Тис.грн 890 960 14 Власний капітал Тис.грн 3450 3450 15 Довгострокові зобов’язання Тис.грн 2000 2000 16 Поточні зобов’язання Тис.грн 980 720 17 Вартість матеріальних витрат Тис.грн 25700 23680 18 Фонд оплати праці Тис.грн 6700 7500 19 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції Тис.грн 44000 42800 20 Собівартість реалізованої продукції Тис.грн 39800 40500 21 Доходи від операційної діяльності Тис.грн 2340 2560 22 Витрати результати від операційної діяльності Тис.грн 9850 10600 23 Фінансові результати від надзвичайної діяльності Тис.грн -10 - 24 Об’єм продукції за рік 25 Обсяги випущеної продукції 26 Питома вага робітників 27 Середньорічний виробіток на одного працівника ПВП 28 Середньорічний виробіток на одного робітника 29 Середньоденний виробіток на одного працівника ПВП 30 Середньоденний виробіток на одного робітника 31 Середньорічна заробітна плата на одного працівника ПВП 32 Середньомісячна заробітна плата на одного працівника ПВП 33 Середньоденна заробітна плата на одного працівника ПВП 34 Середньорічна заробітна плата одного робітника 35 Середньомісячна заробітна плата одного робітника 36 Середньоденна заробітна плата одного робітника 37 Питома вага активної частини основних засобів 38 Фондовіддача 39 Фондомісткість 40 Фондовіддача активної частини основних засобів 41 Фондомісткість активної частини основних засобів 42 Фондоозброєність працівників 43 Фондоозброєність робітників 44 Технічна озброєність 45 Вартість активів підприємства 46 Матеріаловіддача 47 Матеріаломісткість 48 Витрати на 1 грн реалізованої продукції 49 Собівартість 1т реалізованої продукції 50 Валовий прибуток (збиток) 51 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування 52 Податок на прибуток від звичайної діяльності 53 Фінансовий результат від звичайної діяльності 54 Податок з надзвичайного доходу (прибутку) 55 Чистий прибуток (збиток) Для термінового зв'язку та замовлень індивідуальних робіт! Контактні дані автора: Почта: yutrachyk@ukr.net Тел. (093) 101 84 01 Юлія Василівна
Ціна(грн.) 90

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет