Готові роботи
ЧДТУ, варіант №14, Аналіз інвестиційних проектів, №883

ЧДТУ, варіант №14, Аналіз інвестиційних проектів, №883 (ID:13466)

ПредметІнвестиційна діяльність
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 19
Зміст 1. Оцінка й прийняття проектних рішень в умовах ризику й невизначеності Завдання № Існують п’ять проектів фінансування з однаковою прогнозною сумою капітальних вкладень. Величина планованого доходу в кожному випадку не визначена і наведена у вигляді розподілу ймовірностей Таблиця 1 Вихідні дані Проект А Проект Б Проект В Проект Г Проект Д Прибуток Імовірність Прибуток Імовірність Прибуток Імовірність Прибуток Імовірність Прибуток Імовірність 1260 0,10 1820 0,10 3010 0,10 4550 0,15 1330 0, 1280 0,12 1840 0,18 3020 0,15 4580 0,20 1360 0, 1300 0,15 1860 0,25 3040 0,30 4620 0,40 1390 0, 1310 0,14 1890 0,20 3050 0,20 4650 0,25 1410 0, 1330 0,11 1910 0,15 3070 0,16 4680 0,10 1440 0, Завдання № Менеджеру проекту потрібно прийняти рішення про доцільність реалізації одного з проектів. Проект Д більш економічний, що забезпечує більший дохід в одиницю часу, разом з тим, він більш дорогий і вимагає великих витрат Таблиця 2 Вихідні дані Проект Постійні витрати Доход в од. часу Попит Імовірність попиту А 12820 18 1800 0, 0, Б 15190 18 1910 0, 0, В 18080 12 1860 0, 0, Г 13470 21 1530 0, 0, Д 17560 21 2060 0, 0, Завдання № Пропонуються дві альтернативні інвестиційні проекти А і В. Оцінити ефективність запропонованих проектів за наступних вихідних даних (ЧПД, індекс доходності, період окупності, ВНД) Таблиця 3 Вихідні дані Показники Інвестиційні проекти А в 1. Обсяг інвестування, грн. 1200 2. Період експлуатації проекту, років 4 3. Чисті грошові потоки по роках, грн І 400 Іі 500 Ііі IV Норма доходності капіталу 15% Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет