Готові роботи
Цілі та обмеження щодо управління активами ІСІ

Цілі та обмеження щодо управління активами ІСІ (ID:273212)

ПредметІнвестиційна діяльність
Тип роботи реферат
Рік виконання 2019
Кількість сторінок 18
Зміст ВСТУП 3 І РОЗДІЛ 4 1.1 Класифікація ІСІ 6 1.2 Структура активів ІСІ 8 ІІ РОЗДІЛ 10 ТЕСТИ 14 ВИСНОВКИ 17 Список використаних джерел
Ціна(грн.) 125
Зразок роботи:
1.1 Класифікація ІСІ 1) Залежно від порядку здійснення діяльності: a) відкритого типу – бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу учасників цього інституту спільного інвестування викуп цінних паперів, емітованих таким ІСІ; b) інтервального типу – бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу учасників цього інституту спільного інвестування викуп цінних паперів, емітованих таким ІСІ, протягом обумовленого в проспекті емісії цінних паперів ІСІ терміну (інтервалу); c) закритого типу – не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих таким ІСІ, до моменту його припинення. Однак на вимогу учасника компанія з управління активами закритого ІСІ може прийняти рішення про достроковий викуп цінних паперів інституту спільного інвестування, якщо можливість такого викупу передбачена регламентом інституту спільного інвестування. 2) В залежності від терміну діяльності: a) строковий – створюється на певний строк, встановлений у регламенті, після закінчення якого зазначений ІСІ ліквідується, якщо не прийнято рішення про продовження терміну діяльності такого інституту спільного інвестування. ІСІ закритого типу може бути лише строковим. Термін діяльності строкового інституту спільного інвестування може бути продовжений. b) безстроковий – створюється на невизначений строк. 3) В залежності від виду активів: a) диверсифікованого виду – повинен відповідати наступним вимогам: i) сумарна вартість цінних паперів одного емітента в активах інституту спільного інвестування не перевищує 10 відсотків загального обсягу цінних паперів відповідного випуску цінних паперів такого емітента;

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет