Готові роботи

Економіка праці (ID:232583)

ПредметЕкономіка праці
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 2
Зміст За даними таблиці розрахувати планову чисельність персоналу підприємства. Результати представити у табличній формі. Показники ІV квартал минулого року І квартал планового року 1.Виробнича програма, од.: виріб А 12000 12000 виріб В 5000 5000 виріб С 8000 8000 2.Ціна одиниці виробу, грн.: виріб А 240 240 виріб В 300 300 виріб С 200 200 3.Товарна продукція, тис. грн. 5980 5980 4.Трудомісткість одиниці виробу, нормо-годин: виріб А 10,8 10 виріб В 13,1 13 виріб С 9,7 9,5 5.Трудомісткість виробничої програми, нормо-годин 272700 261000 6.Корисний фонд робочого часу одного працівника, год. 414 446 7.Коефіцієнт виконання норм виробітку 1,15 1,2 8. Обсяг робіт з обслуговування та ремонту устаткування, ум. од. 2640 2640 9. Норма обслуговування на одного допоміжного робітника,ум.од. 100 100 10. Кількість робочих змін 2 2 11.Площа виробничих приміщень, м2 2800 2800 12.Норма прибирання площі на одну прибиральницю, м2 400 400 8.Чисельність робітників-відрядників, осіб 573 488 9.Чисельність інших категорій персоналу, осіб 60 60 10.Чисельність промислово-виробничого персоналу, 633 548 11. Середньорічний виробіток одного працівника, грн./особу 9,45 10,91
Ціна(грн.) 15

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет