Готові роботи
Звіт з практики. Укртелеком. Відділ маркетингу

Звіт з практики. Укртелеком. Відділ маркетингу (ID:308058)

ПредметЗв'язки з громадськістю, PR
Тип роботи звіт з практики
Рік виконання 2019
Кількість сторінок 40
Зміст Мета проходження практики – поглиблення теоретичних знань, набутих у процесі навчання; отримання навиків виконання завдань, пов’язаних з маркетинговою діяльністю підприємства; підготовка до обіймання посад, які потребують кваліфікації спеціаліста з маркетингу. База практики: ПАТ «Укртелеком». Місцезнаходження офісу корпоративного центру: Україна, м. Київ, бул. Шевченка, 18. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство. Завдання на час проходження практики: 1) Збір відомостей з історії підприємства, збирання інформації про його внутрішній та ресурсний потенціал; 2) Загальне ознайомлення з підприємством; 3) Вивчення маркетингової (PR) стратегії підприємства; 4) Аналіз зовнішнього (PR) середовища підприємства; 5) Дослідження організаційної структури підприємства; 6) Здійснення маркетингової (PR) діяльності на підприємстві; 7) Процес навчання планування маркетингової (PR) діяльності; 8) Робота щодо пошуку перспективних напрямів маркетингової (PR) діяльності.
Ціна(грн.) 200
Зразок роботи:
Що стосується заходів по просуванню послуг, то тут діє той же принцип, що і на інших ринках. Для залучення корпоративних клієнтів проводяться професійні рекламні кампанії в спеціалізованих виданнях, при залученні масових споживачів діють засоби масового охоплення аудиторії. В окрему категорію можна відокремити заходи, котрі дозволяють залучити споживачів до бренду оператора, підвищити продажі на короткотривалий період за рахунок надання подарунків та проведення різноманітних акцій. Таблиця 1 Результати розрахунку деяких фінансових показників, що характеризують фінансовий потенціал ПАТ «Укртелеком» Показник Значення показника 2015 2016 2017 Коефіцієнт фінансової незалежності 0,42 0,19 0,21 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами - 1,37 - 4,30 - 3,77 Рентабельність власного капіталу 32,29 % 23,92 % 20,34 % З таблиці видно, що 2016-ий рік для компанії був явно кризовим, але поступово товариство покращує результати своєї діяльності. Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «Укртелеком». SWOT-аналіз. Нижче представлений аналіз сильних та слабких сторін компанії, розглянуто зовнішні сприятливі та несприятливі чинники впливу на розвиток компанії. ................................... Розрахуємо зведений індекс технологічних параметрів i-oї послуги. Одиничний індекс 1-го технологічного параметру для послуг трьох підприємств: I_1,1 = 8/10 = 0,8 I_1,2 = 7/10 = 0,7 I_1,3 = 6/10 = 0,6 Одиничний індекс 2-го технологічного параметру для послуг трьох підприємств: I_2,1 = 0,9 I_2,2 = 0,7 I_2,3 = 0,2 Одиничний індекс 3-го технологічного параметру для послуг трьох підприємств: I_3,1 = 0,6 I_3,2 = 0,7 I_3,3 = 0,5 Тоді зведені індекси для послуг трьох підприємств: І_ТП1 = 0,5*0,8+0,25*0,9+0,25*0,6 = 0,78 І_ТП2 = 0,5*0,7+0,25*0,7+0,25*0,7 = 0,53 І_ТП3 = 0,5*0,6+0,25*0,2+0,25*0,5 = 0,48 Найвищій технологічний рівень послуг у першій компанії. Аналогічно розрахуємо зведений індекс комунікаційних параметрів i-oї послуги. I_1,1 = 0,7 I_1,2 = 0,8 I_1,3 = 0,7 I_2,1 = 0,8 I_2,2 = 0,7 I_2,3 = 0,6 I_3,1 = 0,3 I_3,2 = 0,7 I_3,3 = 0,5 І_КП1 = 0,3*0,7+0,4*0,8+0,3*0,3 = 0,62 І_КП2 = 0,3*0,8+0,4*0,7+0,3*0,7 = 0,73 І_КП3 = 0,3*0,7+0,4*0,6+0,3*0,5 = 0,6 Найвищій рівень розвитку комунікацій у другій компанії. Розрахуємо бажані значення за формулою конкурентоспроможності: *І_ТП+(1-)*І_КП , де  = 0,5+σ_ТП-σ_КП. σ_ТП та σ_КП – середньоквадратичні відхилення до індексів І_ТП та І_КП. Спочатку знайдемо середні значення цих індексів: І_ТП середнє = (0,78+0,53+0,48)/3 = 0,60 І_КП середнє = 0,65 σ_ТП = [√(〖(0,78-0,60)〗^2+〖(0,53-0,60)〗^2+〖(0,48-0,60)〗^2 )]/3 = 0,0758 σ_КП = [√(〖(0,62-0,65)〗^2+〖(0,73-0,65)〗^2+〖(0,6-0,65)〗^2 )]/3 = 0,0865 Тоді коефіцієнт  = 0,5+0,0758-0,0865 = 0,4893. Отже, за формулою: 0,4893*0,78+(1-0,4893)*0,62 = 0,698 0,4893*0,53+(1-0,4893)*0,73 = 0,632 0,4893*0,48+(1-0,4893)*0,6 = 0,541 Профіль конкуруючих компаній за незваженими оцінками:

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет