Готові роботи
Застосування програмного забезпечення, як одного із можливих варіантів застосування технологій енергозбереження на підприємстві

Застосування програмного забезпечення, як одного із можливих варіантів застосування технологій енергозбереження на підприємстві (ID:26721)

ПредметІнформаційно-аналітична діяльність
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2005
Кількість сторінок 75
Зміст Вступ Розділ І Нормативно- правова база функціонування ринку енергетики України 1.1 Аналіз структури вітчизняного ринку електроенергетики 1.2 Правова база функціонування ринку електроенергії 1.3 Оплата послуг електроспоживання 1.4 Мета розвитку ринку електроенергії Розділ ІІ Загальна характеристика та структура ЗАТ “Юрія” 2.1 Історія створення та діяльність на сучасному етапі підприємства ЗАТ “Юрія” 2.2 Організаційна структура ЗАТ «Юрія» 2.3 Апаратне та програмне забезпечення діяльності підприємства 2.4 Програма обліку електроенергії “Елметр” 2.5 Актуальність розробки додаткового модуля “Клієнт ЕМ” Розділ ІІІ Розробка додаткового модуля “Клієнт ЕМ” до програми “Елметр” 3.1 Аналіз і порівняльна характеристика мов програмування для реалізації проекту (Java, C++, Delphi) 3.2 Delphi- основні характеристики продукту 3.3 Алгоритм реалізації проекта “Клієнт ЕМ. Основні етапи реалізації 3.4Керівництво користувача по роботі з програмою “Клієнт ЕМ” Розділ ІV Економічне обгрунтування проекту 4.1 Розрахунок собівартості розробки програмного продукту 2. Розрахунок економії від використання програмного продукту 3. Окупаємість інвестицій Висновок Література В даному дипломному проекті досліджено проблему автоматизації обліку споживання електроенергії на підприємстві. Об’єктом даного дослідження є ЗАТ “Юрія”. Досліджено основні проблеми, які виникають в процесі автоматизації обліку електоенергії, та запропоновані методи їх вирішення. За допомогою розробленого модуля “Клієнт Ем” для програми “Елметр”, пролема автоматизації обліку електроенергії була вирішена в повній мірі. Розглянувши в дипломному проекті програмний комплекс, який складається з програми “Елметр” і “Клієнт Ем”, можна зробити висновок, що після доробки програми “Елметр”, точніше добудування її модуля, отримали дійсно гнучку систему обліку електроенергії для підприємств середньої величини. Використання хорошого стилю при написанні авторами програми “Елметр”, а сюди можна віднести відкритість бази даних програми, дозволив розробити модуль, який може ефективно працювати з даною базою. Це значно розширює можливості конфігурації програмного пакета “Елметр” і поставка цих двох програм в одному інсталяційному пакеті, не змінюючи значно його вартості, дозволяє отримати дійсно потужну інформаційну систему обліку. Отже дипломний проект, що мав на меті оптимізацію роботи користувача з програмою обліку споживання електроенергії “Елметр” на підприємстві ЗАТ “Юрія”, було виконано в повному обсязі, завдяки виконанню наступних завдань: 1. Проаналізовано існуючу на даний момент програму обліку електроенергії “Елметр”, та виявлено її основні недоліки, а саме: ● неможливість проведення аналізу даних; ● формування докладних звітів; ● графічного відображення інформації; ● проведення необхідних розрахунків; 2. Розроблено алгоритм для створення додаткового модуля, який би усував виявлені недоліки. Розроблений алгоритм в повній мірі відповідає поставленому завданню- створенню додаткового модуля “Клієнт Ем” для оптимізації роботи користувача з програмою “Елметр”: ● проведення аналізу даних; ● формування докладних звітів; ● графічне відображення інформації; ● проведення необхідних розрахунків; 3. Реалізувано створений алгоритм в середовищі Delphi, в результаті отримано додатковий модуль “Клієнт Ем”, який оптимізує і полегшує роботу користувача з програмою “Елметр”. 4. Описано керівництво користувача з даним модулем. Перелік графічного матеріалу Рис 2.1. Організаційна структура ЗАТ “Юрія”. Рис 2.2. Головне вікно програми. Рис 2.3 Елементи дерева програми “Елметр”. Рис 2.4 Параметри настройки з’єднання. Рис 2.5. Закладка “архівні значення”. Рис 2.6 Закладка “події”. Рис 3.1 Алгоритм роботи програми “Клієнт ЕМ” в вигляді блок схеми. Рис 3.2. Головна форма програми в середовищі розробки Delphi. Рис 3.3. Структура бази даних “Asd”, відкритої в середовищі Delphi Рис 3.4. Компонент Chart. Рис 3.5. Компонент DateTimePicker. Рис 3.6. Компонент ComboBox. Рис 3.7. Компонет DBGrid. Рис 3.9. Компоненти Fast Raport. Рис 3.10. Вікно відкриття бази даних. Рис 3.11 Вікно Menu Designer. Рис 3.12. Галерея видів графіків компонента Chart. Рис 3.13 Вікно дизайнера звітів FastReport Designer. Рис 3.14. Діалогове вікно FastReport Designer. Рис 3.15. Результуючий запит. Рис 3.16. Головне вікно програми InstallShield Express for Delphi. Рис 3.17. Модулі програми “Клієнт ЕМ”. Рис 3.18. Шлях установки програми “Клієнт ЕМ”. Рис 3.19. Установка програми “Клієнт ЕМ”. Рис 3.20 Головне вікно програми “Клієнт ЕМ”. Рис 3.21. Перегляд звіта. Рис 3.22. Форма “Розрахунок”. Таблиця 1. Норми трудомісткості на етапі постановка задачі Таблиця 2. Роботи, виконувані на етапі «Постановка задачі» Таблиця 3. Норми трудомісткості на етапі “Складання алгоритму” Таблиця 4. Роботи, виконувані на етапі складання алгоритму Таблиця 5. Нормативи трудомісткості написання програми Таблиця 6. Перелік робіт на етапі написання програми Таблиця 7. Норми трудомісткості на етапі налагодження Таблиця 8. Роботи, виконувані на етапі “Налагодження програми” Таблиця 9. Нормативи непрямих затрат
Ціна(грн.) 40
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет