Готові роботи

технологія швейних виробів (ID:129931)

РозділІнженерно-технічні предмети
Тип роботи книги
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 73
Зміст ВСТУП 3 1 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 4 1.1 Найменування та призначення проектованого вироби 4 1.2 Вимоги до проектованого виробу 4 1.3 Вимоги до матеріалів 6 2 ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ 8 2.1 Напрямок моди 8 2.2 Аналіз моделей аналогів 10 3 Ескізний проект 21 3.1 Вибір та обгрунтування матеріалів для вироби 21 3.2 Проектування основний моделі 24 3.3 Опис зовнішнього вигляду 33 4 ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТ 34 4.1 Система конструювання одягу та обгрунтування вибору 34 4.2 Вихідні дані для проектування основного креслення конструкціі36 4.2.1 Розмірна характеристика фігури людини 36 4.2.2 Обгрунтування збільшень на вільне облягання 37 4.3 Побудова креслення базової конструкції (БК) 39 4.3.1 Перевірка БК вироби в макеті 39 4.4 Розробка модельних особливостей, побудова МК 45 4.5 Проектування серії моделей 47 4.6 Аналіз конструкції на технологічність 54 5 РОБОЧИЙ ПРОЕКТ 55 5.1 Побудова креслень шаблонів (лекал) деталей вироби 55 5.1.1 Побудова шаблонів верху 59 5.1.2 Побудова допоміжних шаблонів 59 5.2 Технологія виготовлення виробів 63 5.2.1 Вибір і обгрунтування методів обробки 63 5.2.2 Виготовлення зразка моделі і уточнення конструкції 65 5.3 Нормування витрат матеріалів 66 5.4 Градація шаблонів (лекал) за розмірами 73 5.5 Технічний опис на проектовану модель 75 6 МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 78 6.1 Обгрунтування необхідності випуску вироби 78 6.2 Вивчення споживчого попиту 78 6.3 Просування товару і його реклама 81 6.4 Просування товару і вибір каналу розповсюдження 85 7 РОЗРАХУНКОВА ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 88 7.1 Найменування собівартості 88 7.2 Заробітна плата співробітникам 90 7.3 Повна собівартість 99 7.4 Встановлення ціни і прибутку 101 8 ВИСНОВОК 110 9 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 112
Ціна(грн.) 100
Зразок роботи:
ВСТУП При проектуванні виробів повинні бути максимально використані останні досягнення науки, техніки та прикладного мистецтва, обрані оптимальні конструктивні і композиційні рішення, відповідні створення виробу, що має високі естетичні і утилітарні властивості, що відповідають потребам і смакам різних етносоціальних груп споживачів і одночасно високу рентабельність для виготовлення. Проектування починається за наявності первинного опису, в якому в загальному вигляді сформульовані призначення бедующего об'єкта та вимоги до його властивостей. Первинне опис представляється у формі технічного завдання, в якому шляхом виконання ряду проектних операцій і процедур перетвориться в остаточний опис - проектну документацію, яка несе в собі всю необхідну інформацію для створення і виробництва об'єкта. Головне завдання швейної промисловості - задоволення зростаючої потреби людей в одязі високої якості та різноманітного асортименту. Рішення цієї задачі здійснюється на основі підвищеної ефективності виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці, всесвітнього поліпшення якості роботи, удосконалення праці і виробництва. Основне завдання - узгодження зовнішньої форми проектованого вироби з його внутрішньою структурою, а через неї з і з основними функціями, тобто створення естетично досконалого вироби.

Замовлення

Замовлення