Готові роботи

Курсовой проект с ТММ (№9, вар.3) (ID:246516)

РозділІнженерно-технічні предмети
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 24+4
Зміст Курсовой проект с "Теории Машин и Механизмов" Задание 4, вариант 1. Состоит из объяснительной записки (сделана в ворде) и 4-х листов формата А1 выполненных в компасе V16 (можно распечатать в любом принтцентре с компасом). Требуется редактирование титульной страницы и основной надписи на листах чертежей под ваши инициалы и т.д (можно изменить в том же принт-центре).
Ціна(грн.) 700
Зразок роботи:
Завдання №9 варіант 3. Зміст пояснювальної записки Лист №1 1. Силовий розрахунок важільного механізму. 1.1. Формулювання завдання. 1.2. Структурний аналіз механізму. 1.3. Побудова плану швидкостей. 1.4. Побудова плану прискорень. 1.5. Силовий розрахунок механізму. 1.5.1. Обґрунтування методики силового розрахунку. 1.5.2. Побудова динамічної схеми механізму. 1.5.3. Силовий розрахунок другої приєднаної групи Ассура. 1.5.4. Силовий розрахунок першої приєднаної групи Ассура. 1.5.5. Силовий розрахунок ведучої ланки. 1.5.6. Визначення зрівноважувальної сили за допомогою „важеля” Жуковського. 1.6. Висновки. Лист №2 2. Розрахунок маховика. 2.1. Визначення робочого ходу механізму. 2.2. Обґрунтування методики розрахунку маховика. 2.3. Визначення Мк.о. прив. (φ) і ∆Е(φ). 2.3.1. Побудова планів положень механізму та планів швидкостей. 2.3.2. Побудова графіка Мк.о. прив. (φ). 2.3.3. Побудова графіка Азр(φ). 2.3.4. Побудова графіка ∆Е(φ). 2.4. Визначення Іпр. (φ) та ∆Е(Іпр.). 2.4.1. Побудова графіка Іпр. (φ). 2.4.2. Побудова графіка ∆Е = ∆Е(Іпр.). 2.5. Визначення Іпр. та розрахунок розмірів маховика. 2.6. Висновки. Лист №3 3. Геометричний синтез зубчастого механізму. 3.1. Формулювання завдання. 3.2. Розрахунок геометричних параметрів зубчастих коліс та якісних характеристик зачеплення. 3.2.1. Виправлення зачеплення. 3.2.1.1. Побудова профілів зубчастих коліс. 3.2.1.2. Визначення коефіцієнтів перекриття та коефіцієнтів питомого ковзання. 3.3. Оцінка виправленого зубчастого зачеплення. Лист №4 4. Синтез кулачкового механізму. 4.1. Формулювання завдання. 4.2. Побудова кінематичних діаграм. 4.3. Динамічний синтез кулачкового механізму. 4.4. Кінематичний синтез кулачкового механізму. 5. Список використаної літератури.

Замовлення

Замовлення