Готові роботи
звіт з практики в казначействі(2016)+ ДОДАТКИ

звіт з практики в казначействі(2016)+ ДОДАТКИ (ID:162929)

ПредметДержавні фінанси
Тип роботи звіт з практики
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 46
Зміст ВСТУП........................................................................................................................3 ОСНОВНА ЧАСТИНА..............................................................................................5 1. Ознайомлення з роботою .....................................................................9 2. Контроль за надходженням і використанням коштів Державного бюджету......................................................................................................................14 3. Порядок ведення бухгалтерського обліку у системі Державної казначейської служби........................................................................................................................17 4. Порядок складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів.....................................................................................................................20 5. Збирання, контроль, зведення та подання територіальними органами до Державної казначейської служби фінансової звітності про стан виконання показників Державного бюджету відповідних регіоном……………...…………25 6. Організація роботи по виконанню Державного бюджету за видатками...................................................................................................................29 7. Фінансування розпорядників коштів органами Державної казначейської служби України..........................................................................................................33 8. Порядок оплати витрат розпорядників коштів……………………………...…25 9. Облік і звітність за операціями касового виконання Державного бюджету ..37 10. Функції установ банків при казначейській формі виконання Державного бюджету за видатками…………………………………………………………..…38 11. Ознайомлення з автоматизованими інформаційними системами, що використовується в казначействі...………............40 ВИСНОВКИ...............................................................................................................44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................46
Ціна(грн.) 400
Зразок роботи:
3. Порядок ведення бухгалтерського обліку в органах УДКСУ Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності в Україні визначаються Бюджетним кодексом України8 та Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».9 Основними нормативними документами, які регламентують ведення бухгалтерського обліку руху коштів державного бюджету є: нова редакція кодів економічної класифікації, затверджена наказом Міністерства фінансів від 12.03.2012р. №33310 та План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Міністерством фінансів від 26.16.2013р. №611 зі змінами та доповненнями .11 Органи Державної казначейської служби України здійснюють облік виконання Державного бюджету та складають звітність про його перебіг. Облік виконання бюджету в органах казначейства ведеться за такими розділами: облік ресурсів бюджету, облік доходів, облік видатків, облік розрахунків по боргових зобов'язаннях, облік коштів у розрахунках.

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет