Готові роботи
Кабінет Міністрів України - як вищий орган в системі органів виконавчої влади

Кабінет Міністрів України - як вищий орган в системі органів виконавчої влади (ID:259170)

РозділДержавна служба
Тип роботи курсова
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 29
Зміст План Вступ…………………………………………………………………………. .3 1. Поняття і система виконавчої влади………………………………………...5 2. Кабінет Міністрів України – як вищий орган в системі органів виконавчої влади…………………………………………………………………………..9 3. Порядок формування та склад Кабінету Міністрів України……………..12 4. Повноваження і функції Кабінету Міністрів України……………………15 Висновок……………………………………………………………………..27 Список використаних джерел…………………………………………….. .29
Ціна(грн.) 320
Зразок роботи:
Поняття і система виконавчої влади Термін "виконавча влада" за часи радянської влади був фактично вилучений з наукового, зокрема конституційно-правового, обігу. Тоді домінувала теорія про поєднання у радах законодавчої і виконавчої влади. За весь період радянської влади так і не було сформовано справжньої нормативно-правової бази, яка б організаційно-функціонально закріплювала статус виконавчого апарату рад. На жаль, до цього часу не розроблений і не розглянутий закон про виконавчу владу. З позицій науки конституційного права виконавча влада — це система органів державного управління, тобто система виконавчо-розпорядчих органів. Проте сутність категорії виконавчої влади не зводиться до визначення конкретних суб'єктів діяльності з реалізації державної влади. Привабливішим є підхід, з позицій якого сутність виконавчої влади бачиться у тому, що це "правозастосовна влада". Хоч і таке розуміння не розкриває у повному обсязі сутності цієї форми державної влади. Виконавча влада, як реальна категорія, має розкриватися через з'ясування основних рис державної влади в цілому. Держава реально сприймається через іманентну їй владу, владні волевиявлення. Виразниками таких волевиявлень згідно зі ст. 6 Конституції України є органи різних гілок державної влади. Ці органи об'єднує саме влада, а в державно-правовому плані їх об'єднують державно-владні повноваження. Останні досить різнорідні, саме тому вони здійснюються не одним, а багатьма різними за своїм функціональним призначенням органами. Можливі тут суперечності, що державна влада єдина, а виразники її різні (законодавча, виконавча та судова влада), знімаються закріпленням у Конституції принципу "розподілу влад". Виконавча влада — влада, що має право безпосереднього управління державою. Носієм цієї влади в масштабах усієї країни є уряд. Назва уряду встановлюється Конституцією і законодавством. Частіше за все уряд має офіційну назву — Ради або Кабінети міністрів. У Швейцарії, наприклад, — це Федеративна Рада, в Італії — Рада Міністрів, у Японії — Кабінет. Очолює уряд його глава. Як правило, це прем'єр-міністр (наприклад, у Франції). Або — голова Ради Міністрів (Італія), канцлер (ФРН), державний міністр (Норвегія). У президентських республіках (США), де ця посада відсутня, главою уряду є безпосередньо президент. Разом із главою уряду до його складу входять заступник (віце-прем'єр), міністри, що очолюють окремі міністерства.
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення