Готові роботи
Загальні положення про послуги

Загальні положення про послуги (ID:211955)

ПредметКомерційна діяльність
Тип роботи реферат
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 22
Зміст ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………3 1. Характеристика перевезення………………………………………………….4 2. Характеристика транспортного експедирування……………………………6 3. Характеристика зберігання…………………………………………………..9 4. Характеристика страхування……………………………………………….11 5. Характеристика доручення…………………………………………………15 6. Характеристика комісії……………………………………………………….17 7. Характеристика доручення…………………………………………………19 8. Характеристика комісії……………………………………………………….20 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….22
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
ВСТУП Сфера послуг є однією із найперспективніших галузей економіки. Сьогодні вже не залишилося підприємств, які тією чи іншою мірою не надавали б послуг, чи не стикалися б із ними. Послуга (від анг. service) - це результат праці, що задовольняє будь-які людські потреби. Згідно зі ст. 901 ЦК за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Сторонами договору про надання послуг є замовник і виконавець. Замовником є особа, що зацікавлена в одержанні послуги відповідного роду, замовляє її надання на умовах, зазначених у договорі, контролює надання послуги і оплачує її. Ним може бути як юридична, так і фізична особа незалежно від наявності у неї статусу суб'єкта підприємницької діяльності. У разі, якщо надання послуги замовляє фізична особа для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника, такий замовник набуває статусу споживача із поширенням на нього законодавства про захист прав споживачів; інші особи, що замовляють надання послуг з іншою метою (не для особистого споживання), вважаються замовниками, проте не споживачами. Іншими словами, всі споживачі послуг є замовниками, проте не всі замовники є споживачами.

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет