Готові роботи
Лабараторна робота - Апаратна частина програмованих контролерів Schneider Twido. Мова релейно-контакторних схем

Лабараторна робота - Апаратна частина програмованих контролерів Schneider Twido. Мова релейно-контакторних схем (ID:268303)

ПредметМікропроцесорні засоби автоматизації
Тип роботи інше
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 7
Зміст ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 ТЕМА: Апаратна частина програмованих контролерів Schneider Twido. Мова релейно-контакторних схем. Мета: ознайомитись з апаратною частиною та схемами підключення промисло-вих контролерів (ПЛК); вивчити базові елементи мови релейних діаграм та мо-ви списків інструкцій; ознайомитись з програмним пакетом для програмування та відлагодження промислових контролерів Twido Suite.
Ціна(грн.) 60
Зразок роботи:
Оператор переводить систему в режим "Ввімкнено" короткочасним нати-сненням кнопки System_On. При цьому на вхід System_Off повинна бути пода-на через відповідний перемикач логічна одиниця. Переключення перемикача на вході System_Off в логічний нуль призводить до переведення системи в режим "Вимкнено". Знаходження системи в режимі "Ввімкнено" повинне сигналізува-тися за допомогою світлодіода (включається при подачі логічної одиниці на вихід HL_Sys_On). Якщо система ввімкнена, то оператор може дати команду на рух конвеє-рної стрічки вліво або вправо шляхом переключення перемикачів Jog_Left та Jog_Right відповідно. При цьому, в залежності від вказаного напрямку руху, контролер повинен подавати сигнали логічної одиниці на виходи Left або Right. Подача команди на рух одночасно в обидві сторони не дозволяється і повинна бути заблокована. Рух стрічки в будь якому з напрямків повинен су-проводжуватися відповідною сигналізацією, що забезпечується світлодіодами на виходах HL_Left та HL_Right. Код програми на мові Ladder Diagram (LD): ...

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет