Готові роботи
Зовнішній державний борг України

Зовнішній державний борг України (ID:130784)

ПредметБюджетна система
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 40
Зміст ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ 6 1.1 Зовнішній державний борг як економічна категорія 6 1.2 Управління зовнішнім державним боргом та його обслуговування 11 1.3 Вплив зовнішнього державного боргу на фінансове становище держави 16 РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ 21 2.1 Структура та динаміка зовнішнього державного боргу в Україні 21 2.2 Дослідження заборгованості України перед іншими країнами та міжнародними організаціями 30 РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УПРАВЛІННЮ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЮ 34 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42
Ціна(грн.) 200
Зразок роботи:
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ 1.1 Зовнішній державний борг як економічна категорія В даний час в умовах функціонування ринкової економіки фінансова система - це, з одного боку, індикатор стану всієї економіки, а з іншого - одна з больових точок, вплив на яку може уповільнити або прискорити процеси. Фінансовий клімат держави, його перспективи визначаються, перш за все, станом державного бюджету, величиною його дефіциту, а також величиною державного боргу - агрегованою характеристикою цього дефіциту. Державний борг - така ж важлива категорія в сучасних системах, як податкова система, ринок капіталів і т. д. Його призначення - не тільки залучення коштів індивідуальних та інституційних інвесторів, а й регулювання грошового обігу, вплив на процеси, що відбуваються на ринку позикових капіталів, вплив на бюджетний процес і в цілому вплив на весь економічний процес. Відповідно до ст. 2 Бюджетного Кодексу України державний борг - загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави, включаючи боргові зобов'язання держави, що вступають у дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору [2]. На сьогодні навіть серед вчених-економістів не існує єдності думок щодо визначення сутності державного боргу. Так, одні дослідники вважають, що «державний борг - це сума заборгованості за випущеними й непогашеними внутрішніми позиками, а також сума фінансових зобов'язань країни щодо іноземних кредиторів на певну дату» [1, с. 267], а інші - що «державний борг - це сума накопичених зобов'язань держави, враховуючи відсотки за користування позиченими коштами».

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет