Готові роботи

Бюджетна система (ID:179070)

РозділБюджетна система
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 23
Зміст Вступ 1.Класифікація фінансування бюджету та класифікація боргу 2.Адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 25. Повноваженнями щодо надання роз'яснень з питань застосуван¬ня бюджетної класифікації має... а) Департамент бюджету Міністерства фінансів України; б) Рахункова палата Верховної Ради України: в) Державна податкова адміністрація; і) Контрольно-ревізійне управління. 27. Джерела доходів Державного бюджету України визначені... а) Конституцією; б) Бюджетним кодексом; в) Законом України про Державний бюджет. 29. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, - це... а) видатки бюджету; б) витрати бюджету; в) бюджетні запозичення; г) кредитування за вирахуванням погашення. 31. Доходи бюджету від продажу комунального майна є... а) податковими надходженнями; б) неподатковими надходженнями; в) доходами від операцій з капіталом; г) офіційними трансфертами. 33. Відповідно до бюджетної класифікації доходів до податкових надходжень не відносяться... а) податки на власність; б) доходи від власності та підприємницької діяльності; в) збори за спеціальне використання природних ресурсів; г) внутрішні податки на товари та послуги. 35. До якої категорії доходів бюджету належать надходження від продажу комунального майна... а) податковими надходженнями; б) неподатковими надходженнями; в) офіційними трансфертами; г) доходами від операцій з капіталом. 37. Повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування... а) бюджетний запит; б) бюджетне асигнування; в) бюджетне призначення; г) бюджетна програма. 39. Видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу, - це... а) видатки бюджету; б) витрати бюджету; в) бюджетні запозичення; г) кредитування за вирахуванням погашення. 41. Доходи бюджету від продажу нематеріальних активів є... а) податковими надходженнями; б) неподатковими надходженнями; в) доходами від операцій з капіталом; г) офіційними трансфертами. 43. Джерела доходів Державного бюджету України визначені... а) Конституцією України; б) Бюджетним кодексом України; в) Законом України про Державний бюджет; г) вірні відповіді б) та в). 45. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, - це... а) видатки бюджету; б) витрати бюджету; в) бюджетні запозичення; г) кредитування за вирахуванням погашення. 47. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, - це... а) бюджетні запозичення; б) витрати бюджету; в) видатки бюджету; г) кредитування за вирахуванням погашення. 49. Утримання шкіл і дошкільних установ здійснюється з: а) державного бюджету; б) місцевого бюджету; в) зведеного бюджету. 51. Видатки на ремонт, реконструкцію і утримання автомобільних доріг фінансуються... а) з загального фонду Державного бюджету; б) з спеціального фонду Державного бюджету; в) з загального фонду обласного бюджету; г) з спеціального фонду обласного бюджету 53. Яким методом здійснюється фінансування освіти: а) кошторисне фінансування закладів освіти; б) програмно-цільове фінансування; в) надання кредитів Задача 1. За даними таблиці проаналізуйте структуру і динаміку доходів запропонованого бюджету. Побудуйте діаграми за отриманими результатами Зробіть належні висновки і обгрунтуйте їх. Доходи бюджету 2014 рік 2015 рік Відхилення Темп приросту, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % 1 2 3 4 5 6 7 8 Податкові надходження, в т.ч. 409,2 420,1 - Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості (податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб) 82,0 94,3 - Внутрішні податки на товари та послуги (ПДВ, акцизи) 89,2 85,1 - Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 24,7 24,0 - Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 9,6 8,2 - інші податки та збори 203,7 208,5 Неподаткові надходження , в т.ч. 69,3 68,7 - доходи від власності та підприємницької діяльності 38,7 38,3 - адміністративні збори та платежі 4,4 6,9 - інші неподаткові надходження 26,2 Доходи від операцій з капіталом 5,5 5,9 Трансферти 7,7 10,5 Державні цільові фонди 3,3 3,1 Всього: 495 508,3 Задача 2. За даними таблиці проаналізуйте структуру і динаміку видатків запропонованого бюджету. Побудуйте діаграми за отриманими результатами Зробіть належні висновки і обгрунтуйте їх. Видатки бюджету 2014 рік 2015 рік Відхилення Темп приросту, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % 1 2 3 4 5 6 7 8 Державне управління 31,2 30,3 Освіта, в т.ч. 21,3 19,7 - Дошкільні заклади освіти 7,2 10,6 - Загальноосвітні, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 14,1 13,3 Охорона здоров»я 22,2 24,0 Соціальний захист та соціальне забезпечення 55,5 59,3 Житлово-комунальне господарство 4,5 5,5 Культура і мистецтво 1,7 2,1 Будівництво 10,1 14,5 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 9,8 10,7 Інші видатки 5,3 4,3 Всього: 161,6 170,4 Задача 3. Визначити середньорічну кількість ліжок для лікарень, кількість ліжкоднів та загальну потребу району в ліжковому фонді, якщо відомі наступні дані: Кількість днів використання ліжок у році – 300; Середня тривалість перебування хворого на стаціонарі, днів – 15; Чисельність населення району – 56000 осіб; Відсоток госпіталізації – 8,5%. Висновки Список використаних джерел
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення