Готові роботи

“Бюджетна система”

РозділБюджетна система
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 23
Зміст Вступ 1.Класифікація фінансування бюджету та класифікація боргу 2.Адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 25. Повноваженнями щодо надання роз'яснень з питань застосуван¬ня бюджетної класифікації має... а) Департамент бюджету Міністерства фінансів України; б) Рахункова палата Верховної Ради України: в) Державна податкова адміністрація; і) Контрольно-ревізійне управління. 27. Джерела доходів Державного бюджету України визначені... а) Конституцією; б) Бюджетним кодексом; в) Законом України про Державний бюджет. 29. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, - це... а) видатки бюджету; б) витрати бюджету; в) бюджетні запозичення; г) кредитування за вирахуванням погашення. 31. Доходи бюджету від продажу комунального майна є... а) податковими надходженнями; б) неподатковими надходженнями; в) доходами від операцій з капіталом; г) офіційними трансфертами. 33. Відповідно до бюджетної класифікації доходів до податкових надходжень не відносяться... а) податки на власність; б) доходи від власності та підприємницької діяльності; в) збори за спеціальне використання природних ресурсів; г) внутрішні податки на товари та послуги. 35. До якої категорії доходів бюджету належать надходження від продажу комунального майна... а) податковими надходженнями; б) неподатковими надходженнями; в) офіційними трансфертами; г) доходами від операцій з капіталом. 37. Повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування... а) бюджетний запит; б) бюджетне асигнування; в) бюджетне призначення; г) бюджетна програма. 39. Видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу, - це... а) видатки бюджету; б) витрати бюджету; в) бюджетні запозичення; г) кредитування за вирахуванням погашення. 41. Доходи бюджету від продажу нематеріальних активів є... а) податковими надходженнями; б) неподатковими надходженнями; в) доходами від операцій з капіталом; г) офіційними трансфертами. 43. Джерела доходів Державного бюджету України визначені... а) Конституцією України; б) Бюджетним кодексом України; в) Законом України про Державний бюджет; г) вірні відповіді б) та в). 45. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, - це... а) видатки бюджету; б) витрати бюджету; в) бюджетні запозичення; г) кредитування за вирахуванням погашення. 47. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, - це... а) бюджетні запозичення; б) витрати бюджету; в) видатки бюджету; г) кредитування за вирахуванням погашення. 49. Утримання шкіл і дошкільних установ здійснюється з: а) державного бюджету; б) місцевого бюджету; в) зведеного бюджету. 51. Видатки на ремонт, реконструкцію і утримання автомобільних доріг фінансуються... а) з загального фонду Державного бюджету; б) з спеціального фонду Державного бюджету; в) з загального фонду обласного бюджету; г) з спеціального фонду обласного бюджету 53. Яким методом здійснюється фінансування освіти: а) кошторисне фінансування закладів освіти; б) програмно-цільове фінансування; в) надання кредитів Задача 1. За даними таблиці проаналізуйте структуру і динаміку доходів запропонованого бюджету. Побудуйте діаграми за отриманими результатами Зробіть належні висновки і обгрунтуйте їх. Доходи бюджету 2014 рік 2015 рік Відхилення Темп приросту, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % 1 2 3 4 5 6 7 8 Податкові надходження, в т.ч. 409,2 420,1 - Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості (податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб) 82,0 94,3 - Внутрішні податки на товари та послуги (ПДВ, акцизи) 89,2 85,1 - Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 24,7 24,0 - Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 9,6 8,2 - інші податки та збори 203,7 208,5 Неподаткові надходження , в т.ч. 69,3 68,7 - доходи від власності та підприємницької діяльності 38,7 38,3 - адміністративні збори та платежі 4,4 6,9 - інші неподаткові надходження 26,2 Доходи від операцій з капіталом 5,5 5,9 Трансферти 7,7 10,5 Державні цільові фонди 3,3 3,1 Всього: 495 508,3 Задача 2. За даними таблиці проаналізуйте структуру і динаміку видатків запропонованого бюджету. Побудуйте діаграми за отриманими результатами Зробіть належні висновки і обгрунтуйте їх. Видатки бюджету 2014 рік 2015 рік Відхилення Темп приросту, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % 1 2 3 4 5 6 7 8 Державне управління 31,2 30,3 Освіта, в т.ч. 21,3 19,7 - Дошкільні заклади освіти 7,2 10,6 - Загальноосвітні, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 14,1 13,3 Охорона здоров»я 22,2 24,0 Соціальний захист та соціальне забезпечення 55,5 59,3 Житлово-комунальне господарство 4,5 5,5 Культура і мистецтво 1,7 2,1 Будівництво 10,1 14,5 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 9,8 10,7 Інші видатки 5,3 4,3 Всього: 161,6 170,4 Задача 3. Визначити середньорічну кількість ліжок для лікарень, кількість ліжкоднів та загальну потребу району в ліжковому фонді, якщо відомі наступні дані: Кількість днів використання ліжок у році – 300; Середня тривалість перебування хворого на стаціонарі, днів – 15; Чисельність населення району – 56000 осіб; Відсоток госпіталізації – 8,5%. Висновки Список використаних джерел
Ціна(грн.) 50
Готові роботи продаються “як є”, без подальших доробок і виправлень автором.
Отримайте роботу одним із способів:
Купити напряму у автора.
Автору прийде ваша заявка і найближчим часом він з вами зв’яжеться. Розрахунок і передача роботи відбуваються напряму. Процес отримання займає до 2-х днів. Агентство за дії сторін не відповідає.
купити
Купити з посередництвом агентства.
В такому випадку ви відправляєте гроші в агенство, а наш менеджер відправить вам готову роботу. Посередництво агентства дає можливість отримати роботу вже сьогодні. Вартість послуги: +100 грн до ціни роботи.
купити
Замовити написання на цю тему “з нуля
В такому випадку наші автори виконають роботу по вашому плану і за вимогами вашого ВУЗу. Всі подальші доробки і виправлення будуть безкоштовні. Вартість написання нової роботи вам повідомить менеджер після заповнення заявки.
Замовити “з нуля”

Замовлення

Замовлення