Готові роботи
Керівник в системі управління соціокультурними установами

Керівник в системі управління соціокультурними установами (ID:164773)

ПредметУправління персоналом
Тип роботи курсова
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 37
Зміст Зміст Вступ…………………………………………………………………………………… 2 Розділ 1. Роль керівника в організації його управлінської діяльністі……….…. 4 1.1. Мотиваційна сфера особистості керівника...…………………………….…10 1.2. Функції та структура діяльності керівника………………………………….17 Розділ 2. Основні поняття функцій і принципів соціокультурної діяльності…… 26 2.1. Соціокультурні установи як інститут……………………………………….…. 28 Висновок………………………………………………………………………………. 32 Список використаної літератури.……………………………………………………. 35
Ціна(грн.) 500
Зразок роботи:
Вступ Керівник як лідер організації. В організації (на виробництві, в установі, фірмі тощо) існує чіткий розподіл управлінських відносин, за яким одні керують, інші виконують і підпорядковуються керівництву. Найчастіше суб'єктом управління є керівник або колективний суб'єкт управління (рада засновників, наглядова рада, рада директорів тощо). Керівник водночас може бути і лідером в організації. Іноді функції управління бере на себе неформальний лідер групи. Керівництво і лідерство є персоніфікованими формами соціального контролю, способами соціально-психологічного впливу з метою досягнення максимального ефекту в діяльності фірми чи установи. Ефективність роботи керівників залежить від різноманітних чинників, зокрема й від дотримання ними певних вимог. Передусім це «вимоги до результатів праці», «вимоги до поведінки і відносин» тощо. Впливають на якісні й кількісні показники діяльності керівників і певні обмеження та альтернативи (ресурсні, правові, технологічні), угоди з профспілкою, розташування робочого місця керівника та його організації чи підрозділу, політика й культура організації, готовність інших схвалити те, що намагається зробити керівник. Не кожен фахівець може бути успішним керівником. А оволодіння основами управлінського мистецтва ще не гарантує ефективності роботи керівників. Певну особливість мають вимоги до особистості керівника, безпосередньо пов'язані зі специфікою та особливостями управлінської діяльності. Передусім це: — зв'язок як з управлінням техніко-технологічними системами, так і з управлінням соціально-виробничими організаціями; — різноманітність різновидів діяльності на різних рівнях управлінської ієрархії, а також управлінських функцій у межах різновиду; — неалгоритмічний творчий характер діяльності, пов'язаний з дефіцитом інформації, постійними змінами зовнішнього середовища; — яскраво виражена прогностична природа розв'язуваних управлінських завдань; — дефіцит часу для управлінських операцій; — висока психічна напруженість, зумовлена великою відповідальністю за прийняті рішення.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет