Готові роботи
Профілактика травматизму на заняттях з фізичного виховання

Профілактика травматизму на заняттях з фізичного виховання (ID:265449)

ПредметІнше
Тип роботи реферат
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 15
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика травматизму на заняттях з фізичного виховання РОЗДІЛ 2. Причини виникнення травматизму РОЗДІЛ 3. Заходи профілактики травматизму на заняттях з фізичного виховання РОЗДІЛ 4. Надання першої медичної допомоги при травматизмі ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Ціна(грн.) 100
Зразок роботи:
Однією з найважливіших передумов гармонійності, повноцінного життя, самореалізації особистості є її здоров'я. Недаремно досі не втратило своєї значущості давнє латинське прислів'я «Здоровий дух у здоровому тілі». Саме на формування здорової повноцінної особистості спрямоване фізичне виховання. Фізичне виховання — це широка галузь педагогічного впливу на студентів. Воно здійснює фізичний розвиток, створює умови для поліпшення розумового, морального й естетичного виховання. Тому це багатогранний процес організації пізнавальної фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів, спрямований на зміцнення потреби в заняттях фізкультурою і спортом, розвиток фізичних сил і здоров'я, вироблення санітарно-гігієнічних навичок і звичок здорового способу життя. Це завдання фізичного виховання. Тож, фізичне виховання — система соціально-педагогічних заходів, спрямована на зміцнення здоров'я та загартовування організму, гармонійний розвиток функцій і фізичних можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок та вмінь. Але за недотримання правил техніки безпеки на заняттях з фізичного виховання можна травмуватися. Травма (з грецької) означає порушення цілості тканин або органів тіла в результаті будь-якого впливу. Травма – це ураження поверхні тіла або внутрішніх орга¬нів, яке виникло під дією зовнішніх факторів, у результаті чого той чи інший орган втратив здатність виконувати свою функцію. Травма може виникнути як наслідок одноразового сильного або слабкого, але часто повторюваного впливу. Спортивні травми – це пошкодження або паталогічний стан отримані, або які виникли в результаті занять фізичною підготовкою. Отже, травматизм — сукупність травм, що виникають у певної групи населення за певний відрізок часу.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет