Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:233095)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 24
Зміст І. Складіть бухгалтерський баланс на 1 березня поточного року, використовуючи дані про склад активів, власного капіталу та зобов’язань ТОВ «Верес», яке виготовляє консервовану продукцію, грн.: Готова продукція 17280 Статутний капітал 104400 Заборгованість з оплати праці 23600 Нерозподілений прибуток 15040 Незавершене виробництво 22000 Поточний рахунок 49920 Дебіторська заборгованість покупців за товари 16060 Основні засоби 104000 Знос основних засобів 15600 Виробничі запаси 34050 Заборгованість по соціальному страхуванню 3140 Заборгованість по короткостроковому кредиту 70000 Каса 500 Заборгованість перед бюджетом 4230 Заборгованість засновників з неоплаченого капіталу 10000 Заборгованість перед постачальниками 17800 ІІ. Які змін будуть відбуватись в балансі у звітному періоді в березні під впливом таких господарських операцій? На поточний рахунок надійшли кошти від засновників як погашення заборгованості в статутний капітал, яка була на початок місяця 10000 З поточного рахунка отримано до каси для виплати заробітної плати 23600 Виплачена заробітна плата робітникам підприємства 23600 З поточного рахунку часткового погашена заборгованість по короткостроковому кредиту 10000 ІІІ. Всі зміни слід відобразити в графах 3 та 7 таблиці 1 на підставі попередніх завдань. Також складіть баланс на кінець звітного періоду (31 березня поточного року) При виконанні завдання використовуйте таблицю наступної форми: Таблиця 1 Баланс ТОВ «Верес» Актив Залишок на початок звітного періоду Зміни в балансі (+,-) Залишок на кінець звітного періоду Пасив Залишок на початок звітного періоду Зміни в балансі (+,-) Залишок на кінець звітного періоду Завдання 1. На підставі балансу на 1 квітня поточного року відкрийте синтетичні рахунки та запишіть на них залишки 2. Використовуючи вихідні дані про залишки на рахунках: «Виробничі запаси», «Незавершене виробництво», «Готова продукція» відкрийте аналітичні рахунки до них та відбийте залишки на початок місяця 3. Зареєструйте всі господарські операції в журналі та складіть бухгалтерські проводки 4. На підставі складених проводок зробіть записи сум по рахунках синтетичного та аналітичного обліку 5.Підрахуйте обороти та залишки на рахунках 6. Складіть оборотні відомості по аналітичних рахунках: «Виробничі запаси», «Незавершене виробництво», «Готова продукція» 7. Складіть оборотну відомість по синтетичних рахунках за квітень 8. Складіть баланс на 30 квітня поточного року IV. Вихідні дані для виконання таких завдань: 1. Залишки на аналітичних рахунках по рахунку 20 «Виробничі запаси» на 1 квітня поточного року: № п/п Аналітичні рахунки Сума, грн. 1 Сировина та матеріали за купівельною вартістю 29030 2 Транспортно – заготівельні витрати 5020 Усього 34050 2. Залишки незавершеного виробництва: № п/п Види виробів На початок місяця, 1 квітня на кінець місяця, 30 квітня 1 Консерви «Огірки» 5200 - 2 Консерви «Томати» 8000 4600 3 Консерви «Асорті» 8800 5900 Усього 22000 10500 3. Залишки на аналітичних рахунках по рахунку 26 «Готова продукція» на 1 квітня поточного року: № п/п Види готової продукції Одиниця виміру Собівартість одиниці, грн. Залишки на 1 квітня кількість сума, грн. 1 Консерви «Огірки» банки 3,9 1200 4680 2 Консерви «Томати» банки 4,4 1700 7480 3 Консерви «Асорті» банки 3,4 1505 5120 Усього 17280 4. Господарські операції за квітень № Первинний документ Зміст господарської операції Сума, грн. 1 Рахунок, прибутковий ордер, податкова накладна Оприбутковані основні матеріали, що надійшли на склад від постачальника КП «Господар» - покупна вартість 8000 - податок на додану вартість 1600 Усього 9600 2 Рахунок, товаро – транспортна накладна, податкова накладна Отримано рахунок транспортної організації ТОВ «Водій» за доставку придбаних матеріалів від постачальника (див.операцію 1) - за доставку матеріалів 330 - податок на додану вартість 66 Усього 396 3 Прибутковий ордер, податкова накладна Оприбуткована овочева сировина, яка придбана в ТОВ «Сонячна долина» для виробництва основної продукції: - покупна вартість 10600 - податок на додану вартість 2120 Усього 12720 4 Авансовий звіт, квитанція Представлено авансовий звіт експедитора Семенова А.А. про сплату за доставку овочевої сировини ПП «Пантера», що є платником єдиного податку 300 5 Видатковий касовий ордер З каси видано Семенову А.А. в порядку відшкодування витрат на доставку виробничих запасів 300 6 Платіжне доручення На поточний рахунок у банк надійшло від покупців у порядку погашення дебіторської заборгованості за товари на початок періоду 16060 7 Вимога Списуються матеріали за договірними цінами, які були відпущені зі складу на виробництво: - консервів «Огірки» 10300 - консервів «Томати» 9200 - консервів «Асорті» 18000 Усього 37500 8 Вимога Відпущені до цеху допоміжні матеріали за договірними цінами для використання на поточний ремонт виробничого обладнання 3500 9 Розрахунок, довідка бухгалтерії Списується частка транспортно – заготівельних витрат, яка припадає на витрачені матеріали. Суму визначити. При цьому слід використовувати середній відсоток транспортно – заготівельних витрат Запаси на початок періоду: 29030 Надійшло матеріалів: 8000+10600 = 18600 Разом: 29030+ 18600 = 47630 ТЗВ на початок періоду: 5020 ТЗВ за період: 330+300= 630 Разом: 5020+630 = 5650 Відсоток ТЗВ: 5650/47630*100 = 11,862% Списано ТЗВ: 10300*11,862/100= 1221,79 9200*11,862/100= 1091,3 18000*11,862/100= 2135,16 3500*11,862/100= 415,17 1221,79 1091,3 2135,16 415,17 10 Розрахункова відомість Нарахована заробітна плата працівника ТОВ «Верес» за квітень: - виробничим робітникам, у т.ч. за виробництво: - консервів «Огірки» 13400 - консервів «Томати» 9100 - консервів «Асорті» 14800 - персоналу цеху 3200 - адміністративного персоналу 8000 - працівникам складу готової продукції 2000 Усього 50500 11 Розрахункова відомість Утримано із заробітної плати: - військовий збір 50500*1,5/100 = 757,5 757,5 - ПДФО 50500*18/100= 9090 9090 12 Розрахунок, довідка бухгалтерії Нараховано ЄСВ на заробітну плату 13400*0,22 = 2948 9100*0,22 = 2002 14800*0,22 = 3256 3200*0,22 = 704 8000*0,22 = 1760 2000*0,22 = 440 2948 2002 3256 704 1760 440 13 Чек, прибутковий касовий ордер З поточного рахунка отримано до каси для виплати авансу заробітної плати 10000 14 Платіжна відомість З каси виплачено заробітну плату працівникам підприємства за першу половину квітня 10000 15 Платіжні доручення З поточного рахунку перераховано: - бюджету, заборгованість по податках на початок місяця 4230 - фондам страхування заборгованість, що була на початок місяця 3140 Усього 7370 16 Рахунок, податкова накладна Отримано рахунок ВАТ «Білайн» за телефонні розмови за квітень: - договірна вартість розмов 400 - податок на додану вартість 80 Усього 480 17 Рахунок, податкова накладна Отримано рахунок від ТОВ «Кобра» за охорону: - цеху 400 - адміністративної будівлі 500 - складу готової продукції 600 - податок на додану вартість 300 Усього 1800 18 Рахунок, податкова накладна Отримано рахунок від ВАТ «Теплові мережі» за опалювання приміщення: - цеху 800 - адміністративної будівлі 600 - складу готової продукції 200 - податок на додану вартість 320 Усього 1920 19 Рахунок, податкова накладна отримано рахунок від ТОВ «Раф - плюс» за вивезення сміття за території підприємства «Верес»: - договірна вартість послуг 550 - податок на додану вартість 110 Усього 660 20 Розрахунок Нарахована амортизація основних засобів за квітень – місяць: - цеху 4220 - основним засобам управління підприємства 1870 - складу готової продукції 390 Усього 6480 21 Розрахунок По закінченні місяця підраховуються загально виробничі витрати, які включають у собівартість виробленої готової продукції та розподіляють, у тому числі на: - консерви «Огірки» 4755,66 - консерви «Томати» 3229,59 - консерви «Асорті» 5253,92 Розрахунок розподілення загально виробничих витрат учинити пропорційно основної заробітної плати робітників в таблиці наступної форми: Розрахунок розподілення загально виробничих витрат № п/п Види виробів основна заробітна плата робітників загально – виробничі витрати Розрахунок відсотка розподілення загально виробничих витрат - консерви «Огірки» 13400 - консерви «Томати» 9100 - консерви «Асорті» 14800 Усього 37300 22 Накладні Випущена з виробництва та оприбуткована на склад готова продукція за фактичною собівартістю, у т.ч.: - консерви «Огірки» - 8220 банок 37825,45 - консерви «Томати» - 5710 банок 28022,89 - консерви «Асорті» - 10665 банок 46345,08 Розрахунок Для розрахунку фактичної собівартості продукції слід використовувати інформацію про залишки незавершеного виробництва на початок та кінець звітного періоду та дані про його витрати на рахунку 23 «Виробництво» і на його аналітичних рахунках. консерви «Огірки»: 5200+10300+1221,79+13400+ 2948+ 4755,66 = 37825,45 консерви «Томати»: 8000-4600+9200+1091,3+9100+2002+ 3229,59= 28022,89 консерви «Асорті»: 8800-5900+18000+2135,16+14800+ 3256+ 5253,92= 46345,08 Вирахуйте собівартість одиниці випущеної продукції - консерви «Огірки» 37825,45/8220=4,6 4,6 - консерви «Томати» 28022,89/5710= 4,91 4,91 - консерви «Асорті» 46345,08/10665= 4,35 4,35 23 Рахунок, податкова накладна Отримано рахунок від рекламної агенції «Ваша реклама» за рекламу готової продукції: - вартість послуги 165 - податок на додану вартість 33 Усього 198 24 рахунок, накладна, податкова накладна Відвантажена готова продукція торговельному центру «Таврія»: - консерви «Огірки» 5000 банок за ціною 6 грн. 30000 - консерви «Томати» 3500 банок за ціною 6,8 грн. 23800 - консерви «Асорті» 6000 банок за ціною 6,5 грн. 39000 - податок на додану вартість 18560 Усього 111360 25 рахунок, накладна, податкова накладна Відвантажена готова продукція ВАТ «Віртус»: - консерви «Огірки» 1000 банок за ціною 5,8 грн. 5800 - консерви «Томати» 500 банок за ціною 6 грн. 3000 - консерви «Асорті» 2000 банок за ціною 5,5 грн. 11000 - податок на додану вартість 3960 Усього 23760 26 платіжні доручення На поточний рахунок зараховано: - за готову продукцію від торговельного центру «Таврія» 111360 - за готову продукцію від ВАТ «Вірус» 23760 Усього 135120 27 рахунок, накладна, податкова накладна Відвантажена готова продукція ПП «Рорус»: - консерви «Огірки» 1200 банок за ціною 6 грн. 7200 - консерви «Томати» 900 банок за ціною 6,5 грн. 5850 - консерви «Асорті» 1500 банок за ціною 6,3 грн. 9450 - податок на додану вартість 4500 Усього 27000 28 рахунок, податкова накладна, товаро – транспортна накладна Отримано рахунок від ТОВ «Богдан» за доставку готової продукції покупцям: - вартість послуги 245 - податок на додану вартість 49 Усього 294 29 розрахунок Нарахований податок на додану вартість за реалізовані товари (ПДВ уже був відображений) 27020 30 платіжне доручення На поточний рахунок зараховано: - частково погашена заборгованість ПП «Рорус» за готову продукцію 20000 31 аналітичні рахунки по рахунку 26 «Готова продукція» Списується собівартість відвантаженої продукції. Розрахунок собівартості зробити методом середньозваженої собівартості Консерви «Огірки» кількість на початок – 1200 од. надійшло на склад – 8220 од. вартість на початок – 4680 грн. надійшло на склад - 37825,45 грн. середньозважена собівартість: (4680 + 37825,45) / (1200+8220) = 4,51 вибуло: (5000+1000+1200)*4,51 = 32472 Консерви «Томати»: кількість на початок: 1700 од. надійшло на склад: 5710 од. вартість на початок: 7480 грн. надійшло на склад: 28022,89 грн. середньозважена собівартість: (7480+28022,89) / (1700+5710) = 4,79 вибуло: (3500+500+900)*4,79 = 23471 грн. Консерви «Асорті»: кількість на початок: 1505 од. надійшло на склад: 10665 од. вартість на початок: 5120 грн. надійшло на склад: 46345,08 грн. середньозважена собівартість: (46345,08+5120)/ (1505+10665) = 4,23 вибуло: (6000+2000+1500)*4,23 = 40185 грн. 32472 23471 40185 32 розрахунок Списується чистий дохід від реалізації продукції (суму визначити) 30000+ 23800+ 39000 – 18560+ 5800+3000+11000-3960+ 7200+5850+9450- 4500 = 108080 108080 33 довідка бухгалтерії Списується собівартість реалізованої продукції на фінансові результати 32472+ 23471+ 40185 = 96128 96128 34 платіжні доручення З поточного рахунка перераховано: - заборгованість постачальникам, що була на початок місяця 17800 - КП «Господар» за матеріали 9600 - транспортній організації «Водій» 396 - ТОВ «Сонячна долина» за матеріали (частково) 12000 - ТОВ «Кобра» за послуги охорони 1800 - ВАТ «Білайн» за послуги контролю 480 - ТОВ «Раф- Плюс» за послуги 660 - ВАТ «Теплові мережі» за опалювання 1920 - агенції «Ваша реклама» за рекламу 198 Усього 44854 36 рахунок 92 По закінченню звітного періоду слід підрахувати адміністративні витрати та списати їх на фінансові результати 8000+1760+400+500+600+550+1870 = 13680 13680 37 рахунок 93 По закінченню звітного періоду слід підрахувати витрати на збут та списати їх на фінансові результати 2000+440+600+200+390+165+245 = 4040 4040 38 рахунок 79 По закінченні звітного періоду слід виявити та списати фінансовий результат діяльності підприємства (за умови отриманого прибутку, нарахувати податок на прибуток та списати його на фінансові результати) 108080-96128-13680-4040 = -5768 5768 39 платіжне доручення Перераховано аванс постачальнику КП «Господар» за сировину, в т.ч. ПДВ 6000
Ціна(грн.) 120

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет