Готові роботи

Звіт з практики на базі ТОВ «Альва Полімер» (ID:26476)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи звіт з практики
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 30
Зміст Зміст РОЗДІЛ 1. Ознайомлення з виробничо-господарською діяльністю підприємства та організацією обліку РОЗДІЛ 2. Облік основних засобів та інших необоротних активів РОЗДІЛ 3. Облік виробничих запасів РОЗДІЛ 4. Облік власного капіталу РОЗДІЛ 5. Облік грошових коштів та розрахунків РОЗДІЛ 6. Облік оплати праці та страхування РОЗДІЛ 7. Облік довгострокових та поточних зобов’язань РОЗДІЛ 8. Облік витрат РОЗДІЛ 9. Облік готової продукції (товарів, робіт, послуг) та їх реалізації РОЗДІЛ 10. Облік доходів та результатів діяльності РОЗДІЛ 11. Звітність підприємства та використання її в фінансовому аналізі СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Ціна(грн.) 100

Замовлення

Замовлення