Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:27467)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 29
Зміст 1. Типи господарських операцій та їх вплив на бухгалтерський баланс 2. Узагальнення даних поточного обліку 3. Завдання Завдання 1. Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними та активно-пасивними А) «Виробничі запаси» Б) «Розрахунки з різними дебіторами» В) «Цільове фінансування і цільові надходження» Завданння 2. Вкажіть статті, які являються: високоліквідними активами, зобовязаннями, власним капіталом та забезпеченнями? Завдання 3 дайте визначення та наведіть приклади рахунків: Основних Регулюючих Розподільчих Калькуляційних Співставлень Завдання 4 вкажіть, які з вищенаведених обєктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках? Інструменти, прилади та інвентар Розрахунки з магазином «Універсам» – Розрахунки з учасниками – Завдання 5 розподіліть нижче вказані господарські операції по характеру їх впливу на баланс групи: 1. Підприємство отримало від покупця вексель за відвантажену продукцію 2. Нарахована заробітна плата робітникам і службовцям основного виробництва Завдання 6. Складіть шахову відомість на основі наступних господарських операцій 1. Відпущені матеріали зі складу в основне виробництво – 1022 тис.грн 2. Нарахована заробітна плата робітникам і службовцям основного виробництва – 21175 тис.грн 3. Перераховані грошові кошти з поточного рахунку в національній валюті в касу – 2061 тис.грн 4. Виплачена заробітна плата робітникам і службовцям з каси – 1175 тис.грн 5. Надійшли матеріали на склад від постачальників- 2202 тис.грн 6. Оплачені рахунки постачальників за матеріали з поточного рахунку в національній валюті – 2000 тис.грн 7. Нарахована амортизація по основним засобам основого виробництва – 200 тис.грн Завдання 7 як взаємоповязані аналітичні рахунки із синтетичними рахунками? наведіть приклад у формі обігової відомості аналітичного обліку Завдання 8. Вкажіть терміни зберігання документів? А) передаточні баланси – Б) інвентарні картки обліку основних засобів Завдання 9 визначити валютні активи та пасиви в балансі на 1 жовтня ц.р., якщо курс долара на 30 вересня склав: 5,25 грн Валютні активи і пасиви балансу на 1-е вересня ц.р. (курс доллара) рівний 5 грн.: Валютні активи: «Поточні активи в іноземній валюті» - 50000 грн «Розрахунки з іноземними покупцями» - 10000 грн «Розрахунки з різними дебіторами» - 5000 грн Валютні пасиви: «Розрахунки з іноземними постачальниками» - 20000 грн «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті» - 30000 грн «Поточна заборгованість за довгострокові зобовязання в іноземній валюті» - 40000 грн Завдання 10 визначте кінцеве сальдо по розрахункам: 1) «Основні засоби» - сальдо початкове 50000 грн., обіги – дебетовий – 10000 грн., кредитовий – 1000 грн 2) «Короткострокові векселі видані» - сальдо початкове -20000 грн. обіги – дебетовий -20000 грн., кредитовий -10000 грн Завдання 11 визначте: власний капітал підприємства, коефіцієнт автономії за данними, наведеними нижче: Активи (тис.грн.) – Зобовязання (тис.грн.) Завдання 12 складіть сальдовий баланс по синтетичним рахункам на початок місяця за наступними данними: Найменування рахунків Сума, грн Основні засоби Довгострокові фінансові інвестиції Знос необоротних активів Виробничі запаси Виробництво Товари Каса Розрахунки в банках Розрахунки з покупцями і замовниками Статутний капітал Нерозподілений прибуток Розрахунки з постачальниками та підрядниками Розрахунки з страхування Розрахунки з оплати праці Список використаної літератури
Ціна(грн.) 15

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет