Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:28852)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 3
Зміст Завдання 4. Визначити собівартість об’єкта за МСБО 16 «Основні засоби», якщо відомо, що було придбано устаткування в кредит. Звичайна вартість об’єкту 59 000 євро, вартість об’єкту при оформленні кредиту 65 000 євро. Завдання 5. Розрахувати підсумок активу балансу та заповнити бланк на основі наступних даних: - Статутний капітал 420 000 грн. - Додатковий капітал 82 000 грн. - Вилучений капітал 15 000 грн. - Неоплачений капітал 41 000 грн. - Непокритий збиток – 34 000 грн. - Цільове фінансування – 6 000 грн. - Короткостроковий кредит банку – 16 000 грн. - Поточні зобов’язання – 59 000 грн. - Доходи майбутніх періодів - ?
Ціна(грн.) 10

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет