Готові роботи

Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 22)) (ID:67878)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 6
Зміст Індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» ВАРІАНТ №22 ЗАВДАННЯ №1. Нарахувати амортизацію на обладнання виробничого цеху №6. Первісна вартість – 24000 грн. Ліквідаційна вартість – 6000 грн. Термін експлуатації – 4 роки. Розрахувати за кумулятивним методом та методом зменшення залишкової вартості (оформити у вигляді таблиці). Скласти кореспонденцію рахунків з нарахування амортизації. ЗАВДАННЯ №2. ТОВ «Сокіл» купувало матеріальні цінності та використовувало на різні цілі. Операції з руху матеріальних цінностей Надходження Вибуття, кг Кількість, кг Ціна, грн. Сума, грн. 1. Залишок на 01.10 50,0 2,78 2. Надходження 10.10 250,0 2,3 3. Вибуття 11.10 50 4. Надходження 12.10 450,0 2,45 5. Вибуття 13.10 700 6. Надходження 25.10 400,0 2,35 7. Вибуття 26.10 150 8. Залишок на 30.10 ? ? ? Необхідно визначити вартість відпуску запасів та залишку на кінець місяця за методом ФІФО. ЗАВДАННЯ №3. Скласти кореспонденцію рахунків, визначити необхідні суми, дати розгорнуту характеристику рахунків та вказати первинний чи зведений документ. ЗАВДАННЯ №4. Списана зі складу готова продукція, реалізована покупцям: за собівартістю – 93000 грн., за продажною вартістю – 192000 грн. (у т.ч. ПДВ). Списано на собівартість реалізованої продукції нерозподілені загальновиробничі витрати – 12000. Віднесено на фінансовий результат: собівартість реалізованої продукції - ? та чистий дохід від її реалізації - ?. Скласти відповідні розрахунки і визначити кореспонденцію рахунків. ЗАВДАННЯ №5. Визначити кореспонденцію рахунків за наведеними операціями, вказати на підставі яких первинних документів відображаються операції: 1) перераховано іноземну валюту для продажу – 4000 $ (курс 7,8 грн.); 2) зараховано на поточний рахунок суму в гривнях від продажу валюти –?; 3) перераховано суму комісійної винагороди банку – 150 грн.; 4) відображено списання до складу доходів курсової різниці у зв’язку із зміною курсу НБУ на дату фактичного продажу валюти і зарахування суми в гривнях на поточних рахунок (курс 7,9 грн.) - ?; 5) відображено списання до складу витрат собівартості проданої іноземної валюти – 28000 грн.
Ціна(грн.) 45

Замовлення

Замовлення