Готові роботи

Кнау, варіант № 3, ВЕМП, №1308 (ID:13909)

РозділЕкономіка підприємства
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2005
Кількість сторінок 22
Зміст 1. Виробничо – організаційна та економічна структуризація підприємства 2. Оцінка ефективності роботи за показником витрат 3. Задача № Механічний цех має у своєму розпорядженні 20 токарних, 12 фрезерних, 6 свердлильних і 4 шліфувальних верстати. Цех працює у 2 зміни тривалістю 8 год. кожна. Згідно з планом виробництва на квартал, в якому 66 робочих днів, завантаження устаткування за нормованим часом в машино-год. становитиме: – токарне устаткування – 18500; – фрезерне – 10400; – свердлильне – 6400; – шліфувальне – Норми виконуються на всіх верстатах на 100% Потрібно: 1) обчислити фонд часу одного верстата, якщо середній простій у ремонті становить 2,5%; 2) обчислити пропускну здатність груп устаткування в машино-годинах; 3) визначити коефіцієнти завантаження груп устаткування за зазначених умов і дати їм відповідну оцінку 4. Задача № Філія фірми "Данко" виготовляє шафи для одягу. Норми прямих змінних витрат на одну шафу такі: – матеріали – 6 м2 за ціною 20 грн. за 1 м2; – трудомісткість – 20 людино-год, середня тарифна ставка згідно з установленими розрядами роботи 3 грн. за год За місяць виготовлено 160 шаф, для чого закуплено і використано 976 м дощок. За дошки заплачено 19032 грн. Фактично на виробництво шаф затрачено 3120 людино-год, виплачено пряму заробітну плату 9672 грн Потрібно: визначити відповідність прямих витрат на матеріали встановленим нормам і цінам; визначити відповідність прямих витрат на заробітну плату встановленим трудомісткості та середній тарифній ставці; 3) обчислити загальне відхилення фактичних прямих витрат від планових (нормативних) Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення