Готові роботи
Франчайзинг в підприємницькій практиці (проект між франчайзером - SCHUCO International та франчайзі-ЗАТ «ЕвроПласт»)

Франчайзинг в підприємницькій практиці (проект між франчайзером - SCHUCO International та франчайзі-ЗАТ «ЕвроПласт») (ID:23085)

РозділЕкономіка підприємства
Тип роботи курсова
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 35
Зміст ЗМІСТ: Вступ 1. Сутність, економічна природа та види франчайзингу 2. Переваги та недоліки системи франчайзингу 3. Мінімізація підприємницьких ризиків за рахунок впровадження франчайзингу Висновки Список використаних джерел Додатки Висновки На підставі проведеного дослідження зроблені наступні висновки. В загальному сенсі, франчайзинг - це "оренда" товарного знаку або комерційного позначення. Використання франшизи регламентується договором між франчайзером і франчайзі. Зміст договору може бути різний, від простих, до дуже складних, таких, що містять найдрібніші подробиці використання товарного знаку. Як правило, в договорі регламентується сума відрахувань за користування франшизи (вона може бути фіксована, єдино разова за певний період, відсоток від продажів). Вимога відрахувань може бути і відсутньою, але у такому разі, франчайзі зобов'язується купувати у франчайзера певну кількість товару/робіт/послуг. Окремим пунктом договорів можуть служити умови використання товарного знаку/бренду. Ці вимоги можуть бути як дуже простими (наприклад франчайзі може використати бренд в певній галузі), так і жорсткими (наприклад, франчайзі зобов'язується використати устаткування в магазині в точній відповідності з вимогами франчайзера, від розмірів і кольору полиць до уніформи персоналу). Франчайзинг, як економічний інструмент і як вид підприємницької діяльності має достоїнства і недоліки. Найбільш важливими з достоїнств, являється те, що франчайзинг дозволяє значно розширити ринок збуту стандартного, добре відомого споживачеві товару, зберігаючи, при цьому, незалежність франчайзі, як підприємця. Дуже важливе те, що франчайзинг дозволяє різко розширити можливості малого бізнесу, надавши йому багато можливостей великих підприємств. Тим самим цей економічний інструмент різко підвищує виживаність підприємств малого бізнесу. Найбільш суттєвими недоліки пов'язані із стандартністю товару і обмеженнями у веденні бізнесу. Франчайзинг знижує конкуренцію, що призводить до зниження якості товару. Зрештою франчайзингова система менш гнучка, в порівнянні з великими корпораціями і, тим більше з підприємствами малого бізнесу. В курсовій роботі розглянуто франчайзинговий проект між франчайзером - SCHUCO International та франчайзі-ЗАТ «ЕвроПласт». Обгрунтована ефективність організації виробництва інноваційних пластикових конструкцій за франшизою, що мінімізує підприємницькі ризики в умовах жорстко конкурентного середовища на даному ринку. Технологія виробництва SCHUCO International є найпрогресивнішою у світі, екологічно абсолютно чистою і не має аналогів на місцевому регіональному ринку. Сировинна база виробництва на 100% забезпечується єдиним постачальником - SCHUCO International, відповідно до єдиного технологічного задуму, що підвищує надійність готової продукції. Планований обсяг випуску готової продукції - 22.584 м. кв. на рік на загальну суму 20.9 млн. грн. в рік на основі діючих і проектованих виробничих потужностей. Ринком збуту готової продукції є громадські організації, ділові кола і населення м. Києва і інших областей. Загальна вартість проекту по введенню і експлуатації виробничого комплексу фірми з випуску пластикових конструкцій - 2,1 млн. грн., з яких 0,7 млн. грн., - позикові кошти. Персонал фірми складається з висококваліфікованих фахівців і знаходиться в стані комплектації. Загальна планована чисельність персоналу - 218 чоловік. Конкурентоспроможність фірми забезпечується низькими внутрішньовиробничими витратами по франшизі в результаті забезпечення единого технологічного процесу, а також ексклюзивною якістю готової продукції. Вкладення засобів в цей франчайзинговий проект є доцільним, розраховано у кінці 2011 року ЗАТ «ЕвроПласт отримає прибуток у розмірі 2678,4 тис.грн., рентабельність проекту составить 28%, проект окупиться менш ніж за 5 місяців.
Ціна(грн.) 85

Замовлення

Замовлення